Aktuality

vysvedčenie

OZNÁMENIE │vysvedčenia za prvý polrok a polročné prázdniny

Vysvedčenie za prvý polrok šk. roka 2016/2017 bude škola vydávať iba na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka. Žiadosť je potrebné podať písomne najneskôr do 31.1.2017 vrátane. Žiadosť nie je možné poslať elektronickou poštou....

plagatdom

POZVÁNKA │ prezentácia knihy „Dom, v ktorom sa tancuje“ …

… ktorá nie je klasickým románom, cestopisom, dokonca ani biografiou v pravom zmysle slova. Je osobitá interakciou dvoch ľudí, autora a respondenta, ktorých spája vzťah k folklóru – presnejšie spevu a tancu – Zuzany Bobrikovej so zriaďovateľom našej umeleckej školy...

pf_2017_dlt-002

VIANOČNÉ PRÁZDNINY │organizácia vyučovania

Vážený rodič, zákonný zástupca žiaka, žiak školy, vzhľadom k blížiacim sa Vianočným prázdninám upravuje riaditeľka Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana organizáciu vyučovania nasledovne: RIADITEĽSKÉ VOĽNO: 21. 12. 2016 (streda) a 22. 12. 2016 (štvrtok) V uvedených dňoch bude...

_vyr_2540img_3952

1. PLES FOLKLORISTOV │ POZVÁNKA

Milí rodičia, už 27. januára 2017 sa uskutoční 1. Ples folkloristov organizovaný občianskym združením KLUB 3F. Týmto vás všetkých srdečne pozývame stráviť spoločný hudobno-zábavný spoločenský večer v Hoteli Roca. Viac informácií o plese nájdete v...

kurzy_lt

KURZ ĽUDOVÝCH TANCOV │registrácia na január 2017 je uzavretá

Každý tanec je pre ľudí a každému sa môže páčiť iný. Zo všetkých tancov a tanečných žánrov nám najbližšie sú naše ľudové tance. Tanečné kurzy s pedagógmi umeleckej školy Vlada Urbana vám priblížia množstvo...