Kalendár podujatí 2021/2022

Podujatia priebežne doplňujeme a aktualizujeme

3.9.2022, US Steel Košice, 9.05
FAMILY SAFETY DAY
vystúpenie MFS ŽELIEZKO na populárnom firemnom podujatí na veľkom parkovisku pred vstupným areálom USSK sa tradične koná s podtitulom Kde pracuje môj otec, moja mama?

5.9.2022 a 6.9.2022, SZUŠ Vlada Urbana, 16.00 – 18.00
DOPLNKOVÉ TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE ŠK. ROK 2022/2023
viac informácií: https://www.szuske.sk/prijimacie-skusky/

21.9.2022 – 22.9.2022, Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou
ZLATÝ GAŠTAN 2022
festivalová prehliadka mladých spevákov populárnej piesne vo vekových kategóriách od 16 rokov
školu reprezentujú: Linda Kollárová, Klára Geletková, Ema Uličná, Tamara Pribulová,
žiačky pripravovali pani učiteľky: Liana Prítoková, DiS.art., Katarína Kišidayová, DiS.art.