Kalendár podujatí 2023/2024

PODUJATIA PRIEBEŽNE DOPLŇUJEME A AKTUALIZUJEME

                *REPREZENTATÍVNE KONCERTY, VYSTÚPENIA, FESTIVALY* 

18.2.2024, Národné divadlo Košice
BAVME ŠE
, BAVME
premiéra folklórneho programu školských tanečných súborov, spevákov a ľudových kapiel
predstavenia:  14.30 a 17.00
Informácia k vstupenkám:
Vstupenky sa budú dať rezervovať, alebo priamo zakúpiť vo vstupenkovom systéme COLOSSEUM TICKET na webovej stránke Národného divadla Košice (ND Košice), tzv. eVstupenka a v dennej pokladni ND Košice.
Link pre rezerváciu alebo zakúpenie vstupeniek zverejníme po dohode s Národným divadlom Košice (cca 1 – 2 týždne pred predstavením) na www.szuske.sk.
Rodičia budú informovaní o spustení rezervácie / predaja vstupeniek e-mailom vrátane podmienok, za akých je možné vykonať rezerváciu a zakúpenie vstupeniek.
24.3.2024, Národné divadlo Košice, jedno predstavenie (čas bude upresnený)
MÁME 30.
galaprogram pri príležitosti 30. výročia založenia školy
4.5.2024, Národné divadlo Košice, dve predstavenia (čas bude upresnený)
60. VÝROČIE FS ŽELEZIAR
slávnostný program pri príležitosti 60. výročia vzniku FS ŽELEZIAR
26.5.2024, KULTURPARK, 14.00-18.30
URBAN ART FEST
multigeneračný festival hudby, spevu, tanca a tvorivých dielní za účasti pozvaných účinkujúcich sólistov, kolektívov a širokej verejnosti
hlavný organizátor: občianske združenie KLUB 3F
spoluorganizátor: SZUŠ Vlada Urbana

              

               *VNÚTROŠKOLSKÉ AKCIE*
                (triedne semináre a besiedky, interné koncerty pre rodičov, výstavy)

25.10.2023, SZUŠ Vlada Urbana, KLUB rodičov, 16.00-16.45
TRIEDNA BESIEDKA
účasť: žiaci p. uč. Tatiany Šoškovej
26.10.2023, SZUŠ Vlada Urbana, KLUB rodičov, 16.45-17.30
G4G – GITAROVÁ BESIEDKA
účasť: žiaci p. uč. Filipa Kluknavského
2.11.2023, SZUŠ Vlada Urbana, 15.30-16.00
HUSĽOVÝ TRIEDNY SEMINÁR
účasť: žiaci študijného zamerania hra na husliach
3.11.2023, SZUŠ Vlada Urbana, 15.30-17.00
SPEVÁCKY TRIEDNY SEMINÁR
účasť: žiaci študijného zamerania spev p. uč.: L. Prítokovej, A. Jandel, K. Kišidayovej a J. Škrakovej
6.11.2023, SZUŠ Vlada Urbana, Tanečná sála I.
OTVORENÁ HODINA ŽIAKOV TANEČNÉHO ODBORU
15.30-16.00: 1. ročník – dievčatá; 16.00-16.30: 2.ročník – dievčatá; 16.35-17.05: 1. a 2. ročník – chlapci
8.11.2023, SZUŠ Vlada Urbana, 17.00-18.10
BUBENÍCKY  SEMINÁR
účasť: žiaci študijného zamerania hra na bicie p. uč. D. Burgra
8.11.2023, SZUŠ Vlada Urbana, 16.00-17.00
TRIEDNA BESIEDKA
účasť: žiaci študijného zamerania hra husliach a hra na cimbale p. uč. Š. Takáča
9.11.2023, SZUŠ Vlada Urbana, 16.30-17.00
TRIEDNA BESIEDKA
účasť: žiaci študijného zamerania spev a hra na gitare p. uč. M. Balucha
9.11.2023, SZUŠ Vlada Urbana, 16.30-17.00
TRIEDNA BESIEDKA
účasť: žiaci študijného zamerania hra na gitare p. uč. M. Gogu
15.11.2023, SZUŠ Vlada Urbana, 16.00-17.00
TRIEDNA BESIEDKA
účasť: žiaci študijného zamerania hra na akordeóne p. uč. M. Ščurku
24.11.2023, SZUŠ Vlada Urbana, 17.00-17.40
ŠTVRŤROČNÝ TRIEDNY SEMINÁR
účasť: žiaci dychového oddelenia p. uč. M. Kristmannovej
27.11.2023, SZUŠ Vlada Urbana, Tanečná sála I., 16.20-17.05
OTVORENÁ HODINA ŽIAKOV TANEČNÉHO ODBORU
účasť: žiaci p. uč. A. Pitoňákovej – žiaci prípravného štúdia
30.11.2023, SZUŠ Vlada Urbana, 16.00-17.00
HUSĽOVÍ KOLEGOVIA_TRIEDNY SEMINÁR
účasť: žiaci p. uč. S. Baňasa
30.11.2023, SZUŠ Vlada Urbana, 16.30-17.15
ŠTVRŤROČNÝ TRIEDNY SEMINÁR
účasť: žiaci študijného zamerania spev a hra na klavíri p. uč. D. Pelikán Šuťákovej
6.12.2023, SZUŠ Vlada Urbana, KLUB rodičov, 17.00-17.45
MIKULÁŠSKA TRIEDNA BESIEDKA
účasť: žiaci študijného zamerania hra na klavíri p. uč. T. Šoškovej
8.12.2023, SZUŠ Vlada Urbana, KLUB rodičov, 16.00 -17.00
VIANOČNÝ PRÍBEH
triedny koncert – prvý z vianočných koncertov pre rodičov; účasť: žiaci p. uč. M. Kristmannovej, H. Kristmanna, K. Kišidayovej a L. Prítokovej


12.12.2023, SZUŠ Vlada Urbana, KLUB rodičov, 16.30-17.30
VIANOČNÝ KONCERT
účasť: triedny koncert žiakov p. uč. T. Šoškovej, M. Ščurku a Š. Takáča
14.12.2023, SZUŠ Vlada Urbana, KLUB rodičov, 16.30-17.30
VIANOČNÝ ČAS
účasť: triedny koncert žiakov p. uč. T. Šoškovej a Š. Takáča
19.12.2023, SZUŠ Vlada Urbana, 17.00-18.00
GITAROVÉ VIANOCE vol. II.
účasť: žiaci p. uč. Filipa Kluknavského
20.12.2023, SZUŠ Vlada Urbana, 16.30-18.00
VIANOČNÝ ČAS
účasť: triedny koncert žiakov p. uč. B. Šuťákovej, D. Pelikán Šuťákovej a S. Baňasa
18.1.2024 – 22.2.2024, SZUŠ Vlada Urbana, KLUB rodičov, 15.00-15.30
VÝTVARNÁ VÝSTAVA 
ukážky výtvarných prác žiakov p. uč. N. Zavaďákovej
24.1.2024, SZUŠ Vlada Urbana, 17.00-18.10, hudobné štúdio 209
BUBENÍCKY  KONCERT
účasť: žiaci študijného zamerania hra na bicie nástroje p. uč. D. Burgra

 

               *MIMOŠKOLSKÉ AKCIE*
                (vystúpenia pre verejnosť)

4.9.2023, ZŠ Lechkého, 8.00 – 9.00
PRIVÍTANIE ŽIAKOV ZŠ LECHKÉHO DO NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA
vystúpenie kapely YOUNGLINGS a spevákov pri príležitosti otvorenia nového školského roka
7.9.2023 , ZŠ Lechkého, 9.00 – 11.00
VÝCHOVNÝ KONCERT
vystúpenie vybraných žiakov školy pri príležitosti otvorenia nového školského roka
9.9.2023, amfiteáter v obci Skároš, 17.00-19.00
ABOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
rodinný program, folklórne kolektívy z Abova, školy tanca a spevu, tvorivé dielne
na podujatí vystúpia MFS ŽELIEZKO a ĽH ŽELEZIAR
https://www.facebook.com/Centrum.kultury.Kosickeho.kraja/videos/819383950189721

10.9.2023, pri Obecnom úrade, 15.00
VOJČICKÉ OBECNÉ SLÁVNOSTI
na podujatí vystúpi MFS ŽELIEZKO od 17.00
10.9.2023, Výmeník Wuppertálska, 17.00-18.00
VÝMENÍK WUPPERTÁLSKA _ 10. VÝROČIE
na podujatí vystúpia: T. Šulek, K. Kolcunová, N. Antolíková, A. Čajbíková
17.9.2023, Dolná brána, 15.00-17.00
NATÁČANIE VIDEOKLIPU
účinkujú členovia FS ŽELEZIAR (tanečný odbor II. stupeň)
25.10.2023, Spoločenský pavilón – malá sála, Košice, 12.00-14.00
VYSTÚPENIE
účasť: spevácky zbor VESNA
6.11.2023, Denné centrum MČ Košice-Sever, 14.00-15.00
VYSTÚPENIE PRE SENIOROV
účasť: E. Kernaševič
30.11.2023, Divadlo ACTORES Rožňava, 19.00-20.30
VIANOCE S MÁRIOU ČÍROVOU
účasť: vybraní žiaci speváckeho oddelenia  a spevácky zbor VESNA
feedback: plní emócií z prvého koncertu s Máriou v Rožňave. Táto dáma má v sebe neskutočné množstvo pozitívnej energie, úctu ku každému jednému členovi svojho “teamu” a ľudské aj profesionálne jednanie – aj s našimi deckami. Novou skúsenosťou bolo účinkovanie našej žiačky – Evky Kolaříkovej ako jednej z vokalistiek Rožňavského koncertu. Tešíme sa na ďalšie dve vystúpenia v Košiciach – Spoločenský pavilón (L. Prítoková).


5.12.2023, Spoločenský pavilón Košice, 18.00-19.30
VIANOCE S MÁRIOU ČÍROVOU I.
účasť: vybraní žiaci speváckeho oddelenia a spevácky zbor VESNA
https://www.facebook.com/reel/325681003598854
10.12.2023, Historická radnica Košice, 16.30-19.00
VIANOČNÝ HUMANITNÝ VEČER
koncert súborov Železiar, Želiezko, Železiarik, Jazierko a ďalších účinkujúcich
záznam z koncertu: https://www.facebook.com/szuske.sk/videos/354236477196533
ZÚČASTNILI sme sa – VYSTÚPILI – PODPORILI sumou 1.368 €
18.12.2023, Kultúrno-spoločenské centrum JUŽAN, Smetanova 4, Košice, 16.30-18.00
ZIMNÝ KONCERT
účasť: vybraní žiaci hudobného a tanečného odboru školy
19.12.2023, Spoločenský pavilón Košice, 18.00-19.30
VIANOCE S MÁRIOU ČÍROVOU II.
účasť: vybraní žiaci speváckeho oddelenia a zboru VESNA
https://www.facebook.com/reel/753247783288163 

20.12.2023,  ZŠ Lechkého, 11.00 – 19.00
ŠKOLSKÁ AKADÉMIA – preložené na rok 2024
vystúpia kapely YOUNGLINGS a MLÁĎATÁ
20.6.2024 – 23.6.2024, Košice
CASSOVIA FOLKFEST 2024
42. ročník medzinárodného folklórneho festivalu
https://folkfest.sk/

               *PREHLIADKY A SÚŤAŽE* 

12.10.2023-14.10.2023, Kunsthalle, Rumanova 1, Košice
ESENCIA – FESTIVAL TRADIČNEJ KULTÚRY
účinkuje MFS ŽELIEZKO spolu s ľudovou hudbou a spevákmi
https://www.facebook.com/watch/?v=1335904093962801
14.10.2023, Kunsthalle, Rumanova 1, Košice, 15.00-17.00
VIDIEČANOVA HABOVKA
krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru dospelých
školu reprezentuje: Klára Geletková

9.11.2023, koncertná sála ZUŠ Ladislava Stančeka,  Rastislavova ulica 745/13, Prievidza, 8.00-21.00
JESIENKA 2023
detská spevácka súťaž
školu reprezentujú: 
L. Töröková, P. Gasper, E. Kolaříková


10.11.2023, Bardejov-športová hala, Prešov DJZ, 18.00-19.00
MAKOVICKÁ STRUNA

49. ročník súťažnej prehliadky ľudových piesní
školu reprezentuje: M. Papcún

               *TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY*
                 (september)

4.9.2023 a 5.9.2023, SZUŠ Vlada Urbana, 16.00-18.00
DOPLNKOVÉ TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE ŠK. ROK 2023/2024
viac informácií: https://www.szuske.sk/prijimacie-skusky/

                 *LETNÝ POBYTOVÝ TÁBOR ZAMUTOV*
                  (júl a august 2024)

29.7.2024 – 2.8.2024, Ranč Zaľubova _ Bilikova chata
1. TURNUS
5.8.2024 – 9.8.2024, Ranč Zaľubova _ Bilikova chata
2. TURNUS
https://www.zalubova.sk/sk