Kalendár podujatí 2023/2024

PODUJATIA PRIEBEŽNE DOPLŇUJEME A AKTUALIZUJEME

                *REPREZENTATÍVNE KONCERTY, VYSTÚPENIA, FESTIVALY* 

18.2.2024, Národné divadlo Košice
BAVME ŠE
, BAVME
premiéra folklórneho programu školských tanečných súborov, spevákov a ľudových kapiel
predstavenia:  14.30 a 17.00
24.3.2024, Národné divadlo Košice, jedno predstavenie; 17.00
MÁME 30.
galaprogram pri príležitosti 30. výročia založenia školy
https://www.szuske.sk/30-vyrocie/
3.5.2024, Divadlo GRAND, jedno predstavenie;  19.00
NA OSTATŇI RAZ
hudobno-spevácky program pri príležitosti 60. výročia vzniku FS ŽELEZIAR
4.5.2024, Národné divadlo Košice, tri predstavenia;  11.30, 14.30, 17.00
ŇIT TAKOHO PREKRASNOHO
slávnostný program pri príležitosti 60. výročia vzniku FS ŽELEZIAR
26.5.2024, KULTURPARK, 14.00-18.00
URBAN ART FEST 2024
multigeneračný festival hudby, spevu, tanca a tvorivých dielní za účasti pozvaných účinkujúcich sólistov, kolektívov a širokej verejnosti
hlavný organizátor: občianske združenie KLUB 3F
spoluorganizátor: SZUŠ Vlada Urbana
20.6.2024 – 23.6.2024, Košice
CASSOVIA FOLKFEST 2024
42. ročník medzinárodného folklórneho festivalu
https://folkfest.sk/

              

               *VNÚTROŠKOLSKÉ AKCIE*
                (triedne semináre a besiedky, interné koncerty pre rodičov, výstavy)

25.10.2023, SZUŠ Vlada Urbana, KLUB rodičov, 16.00-16.45
TRIEDNA BESIEDKA
účasť: žiaci p. uč. Tatiany Šoškovej
26.10.2023, SZUŠ Vlada Urbana, KLUB rodičov, 16.45-17.30
G4G – GITAROVÁ BESIEDKA
účasť: žiaci p. uč. Filipa Kluknavského
2.11.2023, SZUŠ Vlada Urbana, 15.30-16.00
HUSĽOVÝ TRIEDNY SEMINÁR
účasť: žiaci študijného zamerania hra na husliach
3.11.2023, SZUŠ Vlada Urbana, 15.30-17.00
SPEVÁCKY TRIEDNY SEMINÁR
účasť: žiaci študijného zamerania spev p. uč.: L. Prítokovej, A. Jandel, K. Kišidayovej a J. Škrakovej
6.11.2023, SZUŠ Vlada Urbana, Tanečná sála I.
OTVORENÁ HODINA ŽIAKOV TANEČNÉHO ODBORU
15.30-16.00: 1. ročník – dievčatá; 16.00-16.30: 2.ročník – dievčatá; 16.35-17.05: 1. a 2. ročník – chlapci
8.11.2023, SZUŠ Vlada Urbana, 17.00-18.10
BUBENÍCKY  SEMINÁR
účasť: žiaci študijného zamerania hra na bicie p. uč. D. Burgra
8.11.2023, SZUŠ Vlada Urbana, 16.00-17.00
TRIEDNA BESIEDKA
účasť: žiaci študijného zamerania hra husliach a hra na cimbale p. uč. Š. Takáča
9.11.2023, SZUŠ Vlada Urbana, 16.30-17.00
TRIEDNA BESIEDKA
účasť: žiaci študijného zamerania spev a hra na gitare p. uč. M. Balucha
9.11.2023, SZUŠ Vlada Urbana, 16.30-17.00
TRIEDNA BESIEDKA
účasť: žiaci študijného zamerania hra na gitare p. uč. M. Gogu
15.11.2023, SZUŠ Vlada Urbana, 16.00-17.00
TRIEDNA BESIEDKA
účasť: žiaci študijného zamerania hra na akordeóne p. uč. M. Ščurku
24.11.2023, SZUŠ Vlada Urbana, 17.00-17.40
ŠTVRŤROČNÝ TRIEDNY SEMINÁR
účasť: žiaci dychového oddelenia p. uč. M. Kristmannovej
27.11.2023, SZUŠ Vlada Urbana, Tanečná sála I., 16.20-17.05
OTVORENÁ HODINA ŽIAKOV TANEČNÉHO ODBORU
účasť: žiaci p. uč. A. Pitoňákovej – žiaci prípravného štúdia
30.11.2023, SZUŠ Vlada Urbana, 16.00-17.00
HUSĽOVÍ KOLEGOVIA_TRIEDNY SEMINÁR
účasť: žiaci p. uč. S. Baňasa
30.11.2023, SZUŠ Vlada Urbana, 16.30-17.15
ŠTVRŤROČNÝ TRIEDNY SEMINÁR
účasť: žiaci študijného zamerania spev a hra na klavíri p. uč. D. Pelikán Šuťákovej
6.12.2023, SZUŠ Vlada Urbana, KLUB rodičov, 17.00-17.45
MIKULÁŠSKA TRIEDNA BESIEDKA
účasť: žiaci študijného zamerania hra na klavíri p. uč. T. Šoškovej
8.12.2023, SZUŠ Vlada Urbana, KLUB rodičov, 16.00 -17.00
VIANOČNÝ PRÍBEH
triedny koncert – prvý z vianočných koncertov pre rodičov; účasť: žiaci p. uč. M. Kristmannovej, H. Kristmanna, K. Kišidayovej a L. Prítokovej


12.12.2023, SZUŠ Vlada Urbana, KLUB rodičov, 16.30-17.30
VIANOČNÝ KONCERT
účasť: triedny koncert žiakov p. uč. T. Šoškovej, M. Ščurku a Š. Takáča
14.12.2023, SZUŠ Vlada Urbana, KLUB rodičov, 16.30-17.30
VIANOČNÝ ČAS
účasť: triedny koncert žiakov p. uč. T. Šoškovej a Š. Takáča
19.12.2023, SZUŠ Vlada Urbana, 17.00-18.00
GITAROVÉ VIANOCE vol. II.
účasť: žiaci p. uč. Filipa Kluknavského
20.12.2023, SZUŠ Vlada Urbana, 16.30-18.00
VIANOČNÝ ČAS
účasť: triedny koncert žiakov p. uč. B. Šuťákovej, D. Pelikán Šuťákovej a S. Baňasa
18.1.2024 – 22.2.2024, SZUŠ Vlada Urbana, KLUB rodičov, 15.00-15.30
VÝTVARNÁ VÝSTAVA 
ukážky výtvarných prác žiakov p. uč. N. Zavaďákovej
24.1.2024, SZUŠ Vlada Urbana, 17.00-18.10, hudobné štúdio 209
BUBENÍCKY  KONCERT
účasť: žiaci študijného zamerania hra na bicie nástroje p. uč. D. Burgra
21.3.2024, SZUŠ Vlada Urbana, 16.30-17.15
TRIEDNY SEMINÁR
účasť: žiaci študijného zamerania spev a hra na klavíri p. uč. D. Pelikán Šuťákovej
17.4.2024, SZUŠ Vlada Urbana, 17.00-18.10
BUBENÍCKY  SEMINÁR
účasť: žiaci študijného zamerania hra na bicie p. uč. D. Burgra
2.5.2024, SZUŠ Vlada Urbana, 17.00-18.10
G4G – GITAROVÁ BESIEDKA
účasť: žiaci p. uč. Filipa Kluknavského
3.5.2024, SZUŠ Vlada Urbana, 15.00-16.00
TRIEDNA BESIEDKA
účasť: žiaci študijného zamerania hra na klavíri p. uč. T. Šoškovej
9.5.2024, SZUŠ Vlada Urbana, 15.00-15.50
TRIEDNY SEMINÁR
účasť: žiaci študijného zamerania hra na gitare p. uč. R. Prítoku
9.5.2024, SZUŠ Vlada Urbana, 17.00-18.00
S LÁSKOU PRE MAMIČKY
interný koncert žiakov p. uč. T. Šoškovej
10.5.2024, SZUŠ Vlada Urbana, 16.00-16.50
POPOLUDNIE S HUDBOU
interný koncert žiakov p. uč. M. Kristmannovej a p.uč. H. Kristmanna
13.5.2024, SZUŠ Vlada Urbana, 16.30-17.30
GITAROVÝ KONCERT
interný koncert žiakov p. uč. M. Gogu
13.6.2024, SZUŠ Vlada Urbana, 17.00 – 18.00
TRIEDNY KONCERT
interný koncert žiakov p. uč. Š. Takáča
18.6.2024, SZUŠ Vlada Urbana, 17.00-18.30
GITAROVÉ NEBO vol. II.
interný koncert žiakov p. uč. F. Kluknavského
19.6.2024, SZUŠ Vlada Urbana, 17.00-17.40
TRIEDNY KONCERT
interný koncert žiakov p. uč. S. Baňasa
21.6.2024, SZUŠ Vlada Urbana, 16.30-18.00
STRETNEME SA V SEPTEMBRI
interný koncert žiakov p. uč. B. Šuťákovej
26.6.2024, SZUŠ Vlada Urbana, 16.30-17.30
ZAHRAJME SI SPOLU a VESEĽME SA
interný koncert žiakov p. uč. T. Šoškovej

 

               *MIMOŠKOLSKÉ AKCIE*
                (vystúpenia pre verejnosť)

4.9.2023, ZŠ Lechkého, 8.00 – 9.00
PRIVÍTANIE ŽIAKOV ZŠ LECHKÉHO DO NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA
vystúpenie kapely YOUNGLINGS a spevákov pri príležitosti otvorenia nového školského roka
7.9.2023 , ZŠ Lechkého, 9.00 – 11.00
VÝCHOVNÝ KONCERT
vystúpenie vybraných žiakov školy pri príležitosti otvorenia nového školského roka
9.9.2023, amfiteáter v obci Skároš, 17.00-19.00
ABOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
rodinný program, folklórne kolektívy z Abova, školy tanca a spevu, tvorivé dielne
na podujatí vystúpia MFS ŽELIEZKO a ĽH ŽELEZIAR
https://www.facebook.com/Centrum.kultury.Kosickeho.kraja/videos/819383950189721

10.9.2023, pri Obecnom úrade, 15.00
VOJČICKÉ OBECNÉ SLÁVNOSTI
na podujatí vystúpi MFS ŽELIEZKO od 17.00
10.9.2023, Výmeník Wuppertálska, 17.00-18.00
VÝMENÍK WUPPERTÁLSKA _ 10. VÝROČIE
na podujatí vystúpia: T. Šulek, K. Kolcunová, N. Antolíková, A. Čajbíková
17.9.2023, Dolná brána, 15.00-17.00
NATÁČANIE VIDEOKLIPU
účinkujú členovia FS ŽELEZIAR (tanečný odbor II. stupeň)
25.10.2023, Spoločenský pavilón – malá sála, Košice, 12.00-14.00
VYSTÚPENIE
účasť: spevácky zbor VESNA
6.11.2023, Denné centrum MČ Košice-Sever, 14.00-15.00
VYSTÚPENIE PRE SENIOROV
účasť: E. Kernaševič
30.11.2023, Divadlo ACTORES Rožňava, 19.00-20.30
VIANOCE S MÁRIOU ČÍROVOU
účasť: vybraní žiaci speváckeho oddelenia  a spevácky zbor VESNA
feedback: plní emócií z prvého koncertu s Máriou v Rožňave. Táto dáma má v sebe neskutočné množstvo pozitívnej energie, úctu ku každému jednému členovi svojho “teamu” a ľudské aj profesionálne jednanie – aj s našimi deckami. Novou skúsenosťou bolo účinkovanie našej žiačky – Evky Kolaříkovej ako jednej z vokalistiek Rožňavského koncertu. Tešíme sa na ďalšie dve vystúpenia v Košiciach – Spoločenský pavilón (L. Prítoková).


5.12.2023, Spoločenský pavilón Košice, 18.00-19.30
VIANOCE S MÁRIOU ČÍROVOU I.
účasť: vybraní žiaci speváckeho oddelenia a spevácky zbor VESNA
https://www.facebook.com/reel/325681003598854
10.12.2023, Historická radnica Košice, 16.30-19.00
VIANOČNÝ HUMANITNÝ VEČER
koncert súborov Železiar, Želiezko, Železiarik, Jazierko a ďalších účinkujúcich
záznam z koncertu: https://www.facebook.com/szuske.sk/videos/354236477196533
ZÚČASTNILI sme sa – VYSTÚPILI – PODPORILI sumou 1.368 €
18.12.2023, Kultúrno-spoločenské centrum JUŽAN, Smetanova 4, Košice, 16.30-18.00
ZIMNÝ KONCERT
účasť: vybraní žiaci hudobného a tanečného odboru školy
19.12.2023, Spoločenský pavilón Košice, 18.00-19.30
VIANOCE S MÁRIOU ČÍROVOU II.
účasť: vybraní žiaci speváckeho oddelenia a zboru VESNA
https://www.facebook.com/reel/753247783288163 

20.12.2023,  ZŠ Lechkého, 11.00 – 19.00

ŠKOLSKÁ AKADÉMIApreložené na rok 2024
vystúpia kapely YOUNGLINGS a MLÁĎATÁ
25.2.2024, RTVS Košice, 10.00 – 19.00
ČEKYHO HUDOBNÝ LABÁK
hudobno-zábavná pesničková relácia pre deti s Mariánom Čekovským, jeho hosťami a talentovanými deťmi
v dvoch častiach 18.2. a 25.2. aj naša Hanka Horváthová (gitara, basgitara, spev).
https://lnk.sk/blqb
30.4.2024, Hlavná ulica Košice, 13.00-18.00
STAVANIE MÁJOV
vystúpia vybraní žiaci súborv: Jazierko, Železiarik, Želiezko
1.5.2024, Hlavná ulica Košice, od 15.30
TANEC V MESTE
3 vstupy: Dolná brána, Alžbetina ulica, Immaculata
2.5.2024, OC Galéria Košice, od 17.00
FS Železiar  a MFS Želiezko
FOLKLÓRNA TERASA
3 vstupy: Dolná brána, Alžbetina ulica, Immaculata
17.5.2024, Bačíkova ulica Košice, 15.00-19.00
ŽUPNÉ DNI
vystúpia MFS Želiezko s choreografiou “Na ostatňe fašengi”
5.6.2024 – 7.6.2024, Folklórny festival Východná
KOŠIARIK
animačné zabezpečenie aktivity; MFS Želiezko
12.6.2024, Konzervatórium Timonova 2, Košice
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
účinkujú absolventi a vybraní žiaci hudobného odboru školy
16.6.2024, Amfiteáter Rozhanovce, 14.30-15.30
ROZHANOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
detský program
29.6.2024, Vyšný Klátov, 16.30-19.00
CHRISTILAND FEST 2024
kresťanský rodinný festival
vystúpia: SPH Jazierko a DFS Železiarik

 

               *PREHLIADKY A SÚŤAŽE* 

12.10.2023-14.10.2023, Kunsthalle, Rumanova 1, Košice
ESENCIA – FESTIVAL TRADIČNEJ KULTÚRY
účinkuje MFS ŽELIEZKO spolu s ľudovou hudbou a spevákmi
https://www.facebook.com/watch/?v=1335904093962801
14.10.2023, Kunsthalle, Rumanova 1, Košice, 15.00-17.00
VIDIEČANOVA HABOVKA
krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru dospelých
školu reprezentuje: Klára Geletková

9.11.2023, koncertná sála ZUŠ Ladislava Stančeka,  Rastislavova ulica 745/13, Prievidza, 8.00-21.00
JESIENKA 2023
detská spevácka súťaž
školu reprezentujú: 
L. Töröková, P. Gasper, E. Kolaříková


10.11.2023, Bardejov-športová hala, Prešov DJZ, 18.00-19.00
MAKOVICKÁ STRUNA

49. ročník súťažnej prehliadky ľudových piesní
školu reprezentuje: M. Papcún

21.3.2024, GES Club, 18.00 – 19.00
SPIEVAM PO FRANCÚZSKY 2024
súťaž pre milovníkov frankofónnej hudby
školu reprezentuje: Eva Kolaříková
máme 3. miesto s udelením postupu na celoslovenské finále súťaže – blahoželáme
https://www.facebook.com/profile/100068911717619/search/?q=po%20franc%C3%BAzsky
26.3.2024, Kulturpark Košice, 10.00-19.00
VIDIEČANOVA HABOVKA

regionálne kolo súťažnej prehliadky ľudových piesní
Kategória – Detské ľudové hudby: DĽH Železiarik – STRIEBORNÉ PÁSMO
Kategória: Sólisti speváci a spevácke duá: Sára Mária Ondášová – STRIEBORNÉ PÁSMO; Eva Kolaříková – ZLATÉ PÁSMO S NÁVRHOM NA POSTUP do krajského kola
https://www.facebook.com/profile/100068911717619/search/?q=vidie%C4%8Danova%20habovka
13.4.2024, Kulturpark Košice, 15.30
ŠAFFOVA OSTROHA
30. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci
Zlato a priamy postup získal Ján Baran a Anna Mosnáček. Striebro získali Thomas Pampurik a Gréta Spišiaková, Peter Šlang a Karin Bikárová, Ján Mikita a Nela Kimáková, Peter Šonka. Gratulujeme Kataríne Černokovej a Natálii Petrovskej, ktoré získali diplom za účasť

16.4.2024, KD Michalovce, 9.00 – 19.00
ZEMPLÍN POP 2024

12. ročník súťažnej prehliadky populárnych hudobných skupín a spevákov pôsobiacich na ZUŠ
školu reprezentujú: kapela YOUNGLINGS a sólisti Ema Uličná, Linda Kollárová, Natália Peková, Lea Töröková a Sára Sklenářová
ZLATÉ PÁSMO: Lea Töröková
STRIEBORNÉ PÁSMO: Natalia Peková, Linda Kollárová a kapela Mláďatá
BRONZOVÉ PÁSMO: Sára Sklenářová, Ema Uličná, Bianka Molitorisová
ŠPECIÁLNA CENA POROTY ZA INŠTRUMENTÁLNY VÝKON (basgitara) – Tamara Pribulová

26.4.2024, Zvolen, 9.00 – 19.00
PINK SONG 2024

13. ročník celoslovenskej speváckej súťaže
školu reprezentujú: Eva Kolaříková, Natália Peková a Peter Gasper
Zlate pásmo: Natália Peková(pedagóg A. Jandel); Strieborné pásmo: Eva Kolaříková (pedagóg L. Prítoková); Bronzové pásmo: Peter Gasper (pedagóg L. Prítoková). Veľká vďaka patrí kolegovi Michalovi Baluchovi – sprevádzal všetkých žiakov na klavíri (čo bolo jednou z podmienok účasti na súťaži) a jeho sprievod ocenila aj porota diplomom za korepetíciu.

27.4.2024, Dom umenia, Laurinská 14, 9.00 – 19.00
MUZIKÁLOVÁ HVIEZDA

14. ročník medzinárodnej speváckej súťaže
v konkurencii viac ako 30 spevákov nás úspešne reprezentovala Natália Peková (pedagóg A. Jandel)

27.4.2024, Rožňava, Divadlo ACTORES
KLENOTY KRAJA
súťažná prehliadka dospelých folklórnych súborov Košického kraja
školu reprezentuje: Želiezko – dievčatá získali  ocenenie v kategórii – Spracovanie na vyššom stupni štylizácie: Mládežnícky folklórny súbor ŽELIEZKO

https://www.ckkk.sk/oznamy/klenoty-kraja-vysledky-2024/
3.5.2024, Banská Bystrica, 18.00 – 19.00
SPIEVAM PO FRANCÚZSKY 2024
súťaž pre milovníkov frankofónnej hudby – národné finále súťaže
V kategórii 15-17 rokov (najpočetnejšej, čo sa týka súťažiacich) sa naša šikovná žiačka EVA KOLAŘÍKOVÁ svojim spevom a rozhodnutím odbornej poroty (napr. Jana Orlická – pedagogička Fakulty múzických umení v Banskej Bystrici , multižánrová speváčka spievajúca v 28 jazykoch) prebojovala do medzinárodného finále, ktoré sa bude konať 18.5.2024 v Krakowe v Poľsku.

5.5.2024, Slovensko – ukrajinské kultúrne a informačné centrum v Prešove
MAKOVICKÁ STRUNA
školu reprezentujú: Marek Papcún a Hana Bulejčíková – obaja reprezentanti sa umiestnili v striebornom pásme GRATULUJEME

7.5.2024, ZUŠ Smižany
SMIŽIANSKA GITARA
5. ročník celoslovenskej gitarovej súťaže
školu reprezentuje: Sára Šlangová – získala 3. miesto v kategórii II. B
17.5.2024, Krakow (Poľsko), celodenná akcia
SPIEVAM PO FRANCÚZSKY 2024
súťaž pre milovníkov frankofónnej hudby – medzinárodné finále súťaže
školu reprezentuje: Eva Kolaříková

                 (september)

4.9.2023 a 5.9.2023, SZUŠ Vlada Urbana, 16.00-18.00
DOPLNKOVÉ TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE ŠK. ROK 2023/2024

3.6.2024 a 4.6.2024, SZUŠ Vlada Urbana, 16.00-18.00
TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025
viac informácií: https://www.szuske.sk/prijimacie-skusky/

 

                 *LETNÝ POBYTOVÝ TÁBOR ZAMUTOV*
                  (júl a august 2024)

29.7.2024 – 2.8.2024, Ranč Zaľubova _ Bilikova chata
1. TURNUS
5.8.2024 – 9.8.2024, Ranč Zaľubova _ Bilikova chata
2. TURNUS

https://www.zalubova.sk/sk