Kalendár podujatí 2022/2023/A

3.9.2022, US Steel Košice, 9.05
FAMILY SAFETY DAY
vystúpenie MFS ŽELIEZKO na populárnom firemnom podujatí na veľkom parkovisku pred vstupným areálom USSK sa tradične koná s podtitulom “Kde pracuje môj otec, moja mama”
5.9.2022 a 6.9.2022, SZUŠ Vlada Urbana, 16.00 – 18.00
DOPLNKOVÉ TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE ŠK. ROK 2022/2023
viac informácií: https://www.szuske.sk/prijimacie-skusky/
21.9.2022 – 22.9.2022, Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou
ZLATÝ GAŠTAN 2022
festivalová prehliadka mladých spevákov populárnej piesne vo vekových kategóriách od 16 rokov
školu reprezentujú: Linda Kollárová, Klára Geletková, Ema Uličná, Tamara Pribulová,
žiačky pripravovali pani učiteľky: Liana Prítoková, DiS.art., Katarína Kišidayová, DiS.art.
naša výhra: 3. miesto obsadila Klára Geletková – gratulujeme
ako bolo: https://www.facebook.com/szuske.sk/photos/pcb.5136620493110637/5136613023111384
8.10.2022,  Kunsthalle, Rumanova 1, Košice
STRETNUTIE PRIATEĽOV FOLKLÓRU 2022
13.00 h JAZYKOM TANCA, krajská súťaž choreografií folklórnych súborov a zoskupení
16.00 h šicKE-košicKE, mestský festival tradičnej kultúry
školy tanca, odborné semináre, tvorivé dielne, koncert ľudovej hudby Rada Kertisa, tanečný dom
Všetky potrebné informácie na:
https://www.ckkk.sk/podujatia/stretnutie-priatelov-folkloru/
https://www.ckkk.sk/podujatia/jazykom-tanca-2022/
Mládežnícky folklórny súbor ŽELIEZKO sa umiestnil v striebornom pásme v kategórii A s choreografiou Lukáša Borovského TANCE PODĽA Viliama Gregu  https://fb.watch/g4LMs3d4C6/


13.10.2022,  Slovenský rozhlas, Moyzesova 7, Košice, 18.00 
CELOŠTÁTNA SÚŤAŽ SÓLISTIEK SPEVÁČOK O CENU JANKY GUZOVEJ
Spevácku súťaž o Cenu Janky Guzovej organizuje RTVS v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii. Súťaž pripomína pamiatku vynikajúcej speváčky slovenských ľudových piesní a rozhlasovej redaktorky v rokoch 1949 -1952 a koná sa každé dva roky. Jej garantkou je dcéra Janky Guzovej, pani Želmíra Becková, ktorá žije v New Yorku.
Školu reprezentuje Klára Geletková; hlasovú prípravu realizuje p. učiteľka Katarína Kišidayová, DiS.art.

naša výhra: Klára Geletková získala “Cenu nádeje”
ako bolo: https://www.facebook.com/szuske.sk/photos/pcb.5125995874173099/5125995624173124
27.10.2022,  SZUŠ Vlada Urbana – KLUB rodičov Košice, 16.30  – 17.30
TRIEDNA BESIEDKA p. uč. Tatiany Šoškovej
11.11. – 13.11.2022,  Športová hala, Mlynská 1, Bardejov

MAKOVICKÁ STRUNA 2022
školu reprezentujú Natália Borovská a Marek Papcún
48. súťažná prehliadka spevákov ľudových piesní pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja nám priniesla veľmi milé prekvapenie. V silnej konkurencii si cenu za Najkrajšiu uspávanku odniesla naša Natálka Borovská, ktorá sa zúčastnila aj oficiálneho prijatia u primátora mesta Bardejov.Tešíme sa zo skvelej reprezentácie a želáme Natálke aj Marekovi ďalšie spevácke úspechy.

27.11.2022,  Vysoké Tatry, Hrebienok, 
TATRANSKÝ ĽADOVÝ DÓM 2022/2023
na otváracom koncerte vystúpia: Klára Geletková, Eva Kolaříková, Linda Kollárová, Tamara Pribulová a Ema Uličná
žiačky pripravili p. uč. Katarína Kišidayová, DiS.art. a Liana Prítoková, DiS.art.
niečo o Ľadovome Dóme https://turisticky.sk/turistika/tatransky-ladovy-dom-2022-2023/
Feedback: https://www.facebook.com/VysokeTatryHoryZazitkov/videos/877080579957662
30.11.2022,  SZUŠ Vlada Urbana – KLUB rodičov Košice, 16.30  – 17.30
TRIEDNA BESIEDKA p. uč. Tatiany Šoškovej – ľudová hudba
9.12.2022, Klub rodičov SZUŠ Vlada Urbana, 16.00 – 16.40
VIANOCE V HUDBE
triedny koncert žiakov p. uč. Miriam Kristmannovej, DiS.art
11.12.2022,  Historická radnica, Hlavná 59, Košice
VIANOČNÝ HUMANITNÝ VEČER
vystúpenie súborov Železiar, Želiezko, Železiarik, Jazierko a ďalších účinkujúcich

14.12.2022, Základná škola Trebišovská 10; 09.30 – 10.30
VÝCHOVNÝ KONCERT “DETI TANCUJÚ DEŤOM”
účinkujú vybraní žiaci tanečného odboru školy
14.12.2022,  SZUŠ Vlada Urbana – KLUB rodičov Košice, 16.30  – 17.00
VIANOČNÁ TRIEDNA BESIEDKA p. uč. Tatiany Šoškovej 

15.12.2022, Hudobné štúdio SZUŠ Vlada Urbana; 16.30 – 17.15
GITAROVÉ VIANOCE
triedny koncert žiakov p. uč.: Maroša Gogu, DiS.art., Filipa Kluknavského a Michala Balucha, DiS.art.
16.12.2022, Klub rodičov SZUŠ Vlada Urbana; 16.00 – 17.00
VIANOČNÝ KONCERT “KOLEDNÍCI IDÚ”
triedny koncert žiakov p. uč. Blaženy Šuťákovej, DiS.art.
18.12.2022 a 19.12.2022,  GES Klub, Nám. L. Novomeského 13, Košice
MÁRIA ČÍROVÁ – MOJE VIANOCE 2022
spoluúčinkuje spevácky zbor SZUŠ Vlada Urbana VESNA
zaznamenali sme pre históriu školy: https://www.facebook.com/1180038432/videos/561987108620073
20.12.2022, Klub rodičov SZUŠ Vlada Urbana; 17.00 – 18.00
VIANOČNÉ NOTIČKY
triedny koncert žiakov p. uč.: Tatiany Šoškovej., DiS.art., Mgr. Natálie Murckovej a Mgr. art. Štefana Takáča
20.12.2022, Základná škola Bruselská 18, Košice; 09.00 – 10.00
VÝCHOVNÝ KONCERT
(ZRUŠENÉ z technických príčin v ZŠ Bruselská)

účinkujú vybraní žiaci tanečného odboru školy
21.12.2022,  Kultúrno-spoločenské centrum JUŽAN, Smetanova 4, Košice; 16.30
VIANOČNÝ SPEVÁCKY KONCERT 2022
účinkujú žiaci hudobného odboru školy – celoškolský koncert hudobného odboru

8.1.2023,  Vysoké Tatry, Hrebienok, 13.00-16.00
TATRANSKÝ ĽADOVÝ DÓM 2022/2023
vystúpi spevácky zbor VESNA
30.1.2023, Základná škola L. Novomeského 2, Košice; 09.30-10.30
VÝCHOVNÝ KONCERT 
účinkujú vybraní žiaci tanečného odboru školy
31.1.2023, Klub rodičov SZUŠ Vlada Urbana; 16.00-17.00
TRIEDNA BESIEDKA
triedna besiedka žiakov p. uč.: Tatiany Šoškovej., DiS.art., Mgr. Natálie Murckovej, Mgr. art. Štefana Takáča a Blaženy Šuťákovej, DiS.art.
14.2.2023, Konzervatórium Timonova 2, Košice, 16.30-18.00
koncert pedagógov Konzervatória Timonova 2 v Košiciach – pre žiakov hudobnej teórie p. uč. Škrakovej
27.2.2023, CVČ – elokované pracovisko Popradská 86, Košice, od 7.45
KOŠICE STAR 2023
9. ročník celomestskej speváckej súťaže
školu reprezentujú žiaci p.uč. Liany Prítokovej, DiS.art (Lea Töröková, Nela Mária Antolíkova, Timea Šoltésová, Ema Kolivošková, Linda Kollárová, Sára Sklenářová, Eva Kolaříková, Peter Gasper), p.uč. Kataríny Kišidayovej, DiS.art (Alexandra Turczyková, Soňa Vojteková), p.uč. Bc. Alexandry Jandel, DiS.art (Soňa Adamčíková, Natália Peková, Michaela Ladányiová) a p. uč. Michala Balucha, DiS.art (Gabriela Babjáková)
získali sme 3. miesto v kategórii 5.A (Sára Sklenářová) a uznanie a Cenu poroty v kategórii 5.B (Michaela Ladányiová)

21.3.2023, ZUŠ Ľ. FULLU Námestie A. Hlinku 14, Ružomberok a KINO KULTÚRA v Ružomberku
FULLSTAR 2023
6. ročník speváckej súťaže v populárnom speve
školu reprezentujú žiaci p.uč. Liany Prítokovej, DiS.art (Eva Kolaříková, Tamara Pribulová), p.uč. Kataríny Kišidayovej, DiS.art- (Linda Kollárová, Ema Uličná, Alexandra Turczyková) a p.uč. Bc. Alexandry Jandel, DiS.art (Natália Peková)

28.3.2023, Klub rodičov SZUŠ Vlada Urbana; 15.30 – 16.30
TRIEDNA BESIEDKA
triedna besiedka žiakov p. uč.: Tatiany Šoškovej a DiS.art., Mgr. Natálie Murckovej
1.4.2023, Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice; 15.30
ŠAFFOVA OSTROHA
krajské kolo 29. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci
Veľký úspech. Naši tanečníci získali 2 zlaté a 1 strieborné miesto.
Zlatí: R. Boczek a S. Čupková, Ľ. Slivka a T. Biačková.
Strieborní: P. Šonka a K. Szabová. Gratulujeme im aj ich umeleckému vedeniu, pedagógom tanca Lukášovi Borovskému a Tonke Verebovej

2.4.2023, Štátne divadlo Košice, Hlavná 58
INŠPIRÁCIE
premiéra folklórneho programu školských tanečných súborov, spevákov a ľudových kapiel
predstavenia: o 14:30 h a 17:00 h

4.4.2023, KLUB rodičov SZUŠ Vlada Urbana; 16.30 – 17.30
VÍTAJ, JAR
interný koncert žiakov p. uč. Mgr. Stanislava Baňasa, DiS.art a p. uč. Blaženy Šuťákovej, DiS.art.
4.4.2023, Hudobné štúdio SZUŠ Vlada Urbana; 16.15 – 17.15
MLÁĎATÁ – UNPLLUGED
jazzovo-imrovizačný koncert žiakov p. uč. Maroša Gogu, DiS.art. a Dalibora Burgra, DiS.art.
16.4.2023, CVČ Domino, Popradská 86, Košice, 8.00-19.00
SLÁVIK SLOVENSKA – okresné kolo
školu reprezentujú Marek Papcún v II. kategórii, Eva Kolaříková v III. kategórii a Soňa Horňáková v I. kategórii
1. miesto a postup do krajského kola (Marek Papcún/II. kategória); 1. miesto a postup do krajského kola (Eva Kolaříková/III. kategória);
2. miesto (Soňa Horňáková/I. kategória)
Okrem toho sa zadarilo aj ďalším našim žiakom, ktorí ale reprezentovali svoje základné školy: Matej Gavaľa ( 2. Miesto ) Dominik Šidlík (3. Miesto ) Glomb Maximilián ( 2. Miesto ) Pavlínka Korbová ( Čestné uznanie ) Laura Ferkovics ( čestné uznanie )
https://www.facebook.com/photo/?fbid=557609976546055&set=pcb.557613723212347
18.4.2023, Základná škola Hroncova 23, Košice, 9.15 h a 10.45 h
VÝCHOVNÝ KONCERT
za účasti vybraných žiakov tanečného a hudobného odboru školy
26.4.2023, Základná škola Bruselská 18, Košice, 9.15 h
VÝCHOVNÝ KONCERT
za účasti vybraných žiakov tanečného a hudobného odboru školy
27.4.2023 – 28.4.2023, Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, Prešov
PREŠOVSKÝ ZLATÝ KĽÚČIK 2023
5. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky v sólovom a komornom speve populárnej a muzikálovej piesne pre žiakov základných umeleckých škôl
školu reprezentujú: Natália Peková, Soňa Adamčíková, Lea Töröková, Sára Sklenářová, Peter Gasper, Eva Kolaříková, Timea Šoltésová, Tamara Pribulová, Alexandra Turczyková, Ema Uličná, Linda Kollárová
naše úspechy: Lea Töröková (kategória A/bronzové pásmo); Sára Sklenářová (kategória B/čestné uznanie);Timea Šoltésová (kategória C/bronzové pásmo); Peter Gasper (kategória C/čestné uznanie); Eva Kolaříková (kategória C/zlaté pásmo); Natália Peková (kategória C/strieborné pásmo); Tamara Pribulová (kategória D/bronzové pásmo); Alexandra Turczyková (kategória D/čestné uznanie); Soňa Adamčíková (Kategória D/čestné znanie)
gratulujeme výborne pripraveným súťažiacim a ich pedagógom
https://www.facebook.com/photo/?fbid=547138430926543&set=pcb.547138637593189
30.4.2023, Kulturpark, Košice
VIDIEČANOVA HABOVKA
okresné kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru dospelých
školu reprezentuje: Klára Geletková
30.4.2023, Hlavná ulica, Košice;  17.00 – 19.00
STAVANIE MÁJOV
školu reprezentujú: vybraní žiaci zo súborov Jazierko, Železiarik, Želiezko
foto feel: https://kosice.korzar.sme.sk/g/218872/oslavy-den-mesta-kosice-2023?photo=p8458588
1.5.2023, Hlavná ulica, Košice 
TANEC V MESTE – podujatie zrušené v plnom rozsahu
školu reprezentujú: vybraní žiaci zo súboru Želiezko
3.5.2023, Dolná brána, Košice; 14.00 h
TALENTÁRIUM  I.
program v rámci dňa osláv mesta Košice
školu reprezentujú: vybraní žiaci tanečného odboru školy
https://www.facebook.com/photo/?fbid=630019635836447&set=pcb.630020862502991
3.5.2023, MsKS Kremnica; od 7.30 h
KREMNICKÉ LASO 2023
17. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky detských a mládežníckych hudobných skupín a spevákov sólistov
školu reprezentujú: žiacka kapela MLÁĎATÁ pod vedením p. uč. Maroša Gogu, DiS.art.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=550565137250539&set=pcb.550567817250271
4.5.2023, ZUŠ Bernolákova 26, Košice
8. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE V SÓLOVOM SPEVE O CENU PETRA DVORSKÉHOúčasť na podujatí zrušená v plnom rozsahu
školu reprezentujú žiaci p. uč. Bc. Alexandry Jandel, DiS.art (Valentína Čunderlíková) a p.uč. Liany Prítokovej, DiS.art (Šimon Novysedlák); korepetícia: p.uč. Blažena Šuťáková, DiS.art
10.5.2023, Hudobné štúdio SZUŠ Vlada Urbana, 16.00 h – 17.00 h
KONCERT KU DŇU MATIEK
koncert pripravuje p.uč. Bc. Alexandra Jandel, DiS.art
14.5.2023, Štátne divadlo Košice, Hlavná 58
ZÁBAVKY A HRY TANEČNÉ II
premiérový program folklórneho súboru Železiar
vstupenky: pokladňa ŠD Košice
predstavenia: o 14:30 h a 17:00 h

https://www.facebook.com/telketv/videos/186120123954434
17.5.2023, Hudobné štúdio SZUŠ Vlada Urbana, 16.00 h – 17.00 h
SLÁVIK SLOVENSKA 2023
okresné kolo speváckej súťaže
školu reprezentujú: M. Papcún, E. Kolaříková, S. Horňáková
https://lnk.sk/rnp5
28.5.2023, KULTURPARK, Kukučínova 2, Košice,  15.30 h – 19.00 h
URBAN ART FEST
multigeneračný festival hudby, spevu, tanca a tvorivých dielní za účasti pozvaných účinkujúcich sólistov a kolektívov a širokej verejnosti

Video: https://www.facebook.com/telketv/videos/774239590919227
Fotospomienka: https://www.facebook.com/photo?fbid=564729915834061&set=pcb.564732875833765
4.6.2023,
MAKOVICKÁ STRUNA 2023

okresné kolo prehliadky rusínskych ľudových piesní
školu reprezentuje: Marek Papcún

6.6.2023 a 7.6.2023, SZUŠ Vlada Urbana, 16.00 – 18.00
TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE ŠK. ROK 2023/2024
viac na: https://www.szuske.sk/2023/04/17/prijimacie-talentove-skusky-skolsky-rok-2023-2024/
8.6.2023, Súkromné konzervatórium Zádielska 12, Košice, 10.00-15.00
SLÁVIK SLOVENSKA 2023
krajské kolo speváckej súťaže
školu reprezentujú Marek Papcún a Eva Kolaříková
12.6.2023, SZUŠ Vlada Urbana, KLUB rodičov, 17.00-18.00
TRIEDNY KONCERT
triedny koncert p.uč. Liany Prítokovej
13.6.2023-14.6.2023, Kultúrny dom Vranov nad Topľou, 09.00-19.00
ZLATÝ GAŠTAN 2023
školu reprezentujú: Tamara Pribulová a Linda Kollárová
13.6.2023, SZUŠ Vlada Urbana, KLUB rodičov, 16.30-17.30
TRIEDNY KONCERT
triedny koncert p.uč. Štafana Takáča
16.6.2023, Štátna filharmónia Košice, 08.30-10.30
SPOZNAJ ORCHESTER
zúčastňujú sa žiaci 5. – 7. ročníka hudobnej teórie
https://www.facebook.com/photo/?fbid=574688474838205&set=a.493852706255116
19.6.2023, Konzervatórium, Timonova 2, Košice, 16.30-18.00
ABSOLVENTSKÝ KONCERT 2023
Fotospomienka:
https://lnk.sk/lk37

22.6.2023 – 25.6.2023, Košice, Valaliky, Kechnec
CASSOVIA FOLKFEST 2023 – 41. ročník
medzinárodný folklórny festival https://folkfest.sk/
26.6.2023, Košice, Radničná sála MÚ, HViezdoslavova 7
SPEV BEZ HRANÍC
15. ročník celomestskej speváckej súťaže
Výsledky našich reprezentatntov:
Kategória 1.-3. ročník ZŠ / L. Töröková 3. miesto
Kategória 7.-9. ročník ZŠ / N. Peková  3. miesto
https://lnk.sk/vv56
30.6.2023 – 2.7.2023, Východná
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 2023 – 68. ročník
1.7.2023 od 13.00 do 14.00 vystúpia na Malej scéne: R. Boczek a S. Čupková, Ľ. Slivka a T. Biačková v programe “ESENCIA folklóru košického kraja”
2.7.2023 od 12.30 do 14.00 vystúpia na Malej scéne: MFS ŽELIEZKO a DFS ŽELEZIARIK spolu s ďalšími detskými kolektívmi v programe “Z pokolenia na pokolenie”
záznam celého koncertu: https://www.facebook.com/FestivalVychodna/videos/293412666551691
naši víťazi Šaffovej ostrohy s Čardášom z Pozdišoviec: https://www.facebook.com/szuske.sk/videos/192592173735221
7.7.2023 – 14.7.2023, Belgicko
FOLKLÓRNY FESTIVAL V BELGICKU
účasť FS ŽELEZIAR  na zahraničnom festivale Worldfestival of Folklore, “Hello!Schoten” v Belgicku
8.7.2023 – 12.7.2023, Poľsko
FOLKLÓRNY FESTIVAL V POĽSKU
účasť MFS ŽELIEZKO (starší žiaci)  na zahraničnom festivale International folklore meetings
https://lnk.sk/noem
26.8.2023, Žakarovce
FOLKLÓRNY FESTIVAL ŽAKAROVCE
tradičné folklórne slávnosti na počesť rodáčky zo Žakaroviec Janky Guzovej, slovenskej speváčky ľudových piesní
účasť: MFS ŽELIEZKO