2% z dane

Logo1920x1080pxMilí rodičia, priatelia, sympatizanti ….

srdečné poďakovanie patrí všetkým vám, ktorí ste nám v minulosti prejavili dôveru a venovali 2 % z daní v prospech aktivít, ktoré pomáhajú deťom rozvíjať a prezentovať ich talent a umeleckú činnosť.

Ďakujeme, ak ste sa rozhodli aj v roku 2022 podporiť našu činnosť.


Opäť je tu čas, kedy sa možno rozhodujete komu venovať svoje 2 % z dane za zdaňovacie obdobie roku 2021. Rozhodnutie môže byť celkom jednoduché s ohľadom na to, že vaše dieťa je žiakom Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana, alebo ste  sympatizantom umeleckej práce pedagógov a žiakov našej školy, pri ktorej pôsobí občianske združenie KLUB 3F a je registrovaným prijímateľom 2% zo zaplatenej dane.

Združenie spravuje finančné a materiálne prostriedky určené na podporu umeleckej činnosti, rozvíjanie talentu a osobnosti žiakov školy a ich prezentáciu na kultúrnych podujatiach na Slovensku aj v zahraničí. Budeme radi, ak nám aj tentoraz prejavíte svoju priazeň a rozhodnete sa podporiť mladú umeleckú generáciu.

AKO DAROVAŤ 2% (3%) V ROKU 2022 (postup a tlačivá) – ZAMESTNANEC (alebo dobrovoľnícka činnosť)

1.    krok Do 15.2.2022 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň za rok 2021.
2.    krok Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (nie potvrdenie o zdaniteľných príjmoch).
3.    krok

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane, to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie / organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

4.    krok

Prečítajte si a vyplňte pozorne celé Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

POZOR ZMENA!
Oproti minulým rokom uvádzate okrem požadovaných údajov iba IČO a obchodné meno (názov) spoločnosti.

5.    krok Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt).
6.    krok Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdenímdoručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska
adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
Upozornenie 1 Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
Upozornenie 2 Na poukázanie vašich 2 % (3%) používajte iba oficiálne tlačivá Finančnej správy. Tlačivá v inom formáte nebudú úradom akceptované a vaše 2% (3%) prepadnú.
TLAČIVO 1 Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane_2021_KLUB 3F – editovateľné
TLAČIVO 2 Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti_2021

 

AK PODÁVATE DAŇOVÉ PRIZNANIE

Ak podávate daňové priznanie, tlačivá uvedené vyššie nebudete potrebovať. V daňovom priznaní sú určené kolónky, do ktorých sa vypĺňajú údaje príjemcu. Naše údaje nájdete nižšie. Chceme Vám za poukázanie 1,0 % (2 %) z Vašich daní poďakovať. Preto budeme radi, ak v daňovom priznaní zaškrtnete súhlas so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma).

ÚDAJE PRE DAROVANIE 2% 

IČO: 42325978; IČO zarovnajte doprava (t.j., ak je kratšie, ako počet okienok, voľné okienka budú pred ním).
PRÁVNA FORMA: občianske združenie
OBCHODNÉ MENO (NÁZOV): KLUB  3F
SÍDLO – ULICA: Starozagorská
SÚPISNÉ / ORIENTAČNÉ ČÍSLO: 1732/10
PSČ: 04023
OBEC: Košice-sídlisko KVP

 

Občianske združenie KLUB 3F bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 10. 12. 2013 pod číslom VVS/1-900/90-42 468.

Na účely prijímania 2% podielu zaplatenej dane je združenie registrované v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb dňom 7.12.2021 pod sp. zn. NCRpo 12152/2021. 

ĎAKUJEME.
Správna rada o. z. KLUB 3F