2% z dane

Logo1920x1080pxMilí rodičia, priatelia, sympatizanti ….

srdečné poďakovanie patrí všetkým vám, ktorí ste nám v minulosti prejavili dôveru a venovali 2 % z daní v prospech aktivít, ktoré pomáhajú deťom rozvíjať a prezentovať ich talent a umeleckú činnosť.

Ďakujeme, ak ste sa rozhodli aj v roku 2021 podporiť našu činnosť.


Opäť je tu čas, kedy sa možno rozhodujete komu venovať svoje 2 % z dane za zdaňovacie obdobie roku 2020. Rozhodnutie môže byť celkom jednoduché s ohľadom na to, že vaše dieťa je žiakom Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana, alebo ste  sympatizantom umeleckej práce pedagógov a žiakov našej školy, pri ktorej pôsobí občianske združenie KLUB 3F a je registrovaným prijímateľom 2% zo zaplatenej dane.

Združenie spravuje finančné a materiálne prostriedky určené na podporu umeleckej činnosti, rozvíjanie talentu a osobnosti žiakov školy a ich prezentáciu na kultúrnych podujatiach na Slovensku aj v zahraničí. Budeme radi, ak nám aj tentoraz prejavíte svoju priazeň a rozhodnete sa podporiť mladú umeleckú generáciu.

AKO DAROVAŤ 2% V ROKU 2021 (postup a tlačivá) – zamestnanec

  1. Do 15.2.2021 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov a vypýtajte si od neho vystavenie potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (nie potvrdenie o zdaniteľných príjmoch).
  2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. K tomu, ako vypísať Vyhlásenie Vám pomôže toto poucenie-2021
  3. Vypísané Vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane (od svojho zamestnávateľa) doručte daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
  4. Na poukázanie vašich 2 % používajte iba oficiálne tlačivá Finančnej správy. Tlačivá v inom formáte nebudú úradom akceptované a vaše 2% prepadnú.

VYHLÁSENIE_ZAMESTNANEC – editovateľné
vyhlasenie-o-poukazani-dane

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV – editovateľné
potvrdenie-o-zaplatení-dane

AK PODÁVATE DAŇOVÉ PRIZNANIE

Ak podávate daňové priznanie, tlačivá uvedené vyššie nebudete potrebovať. V daňovom priznaní sú určené kolónky, do ktorých sa vypĺňajú údaje príjemcu dvoch percent. Naše údaje nájdete nižšie.

Chceme Vám za poukázanie 1,0 % (2 %) z Vašich daní poďakovať. Preto budeme radi, ak v daňovom priznaní zaškrtnete súhlas so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma).

ÚDAJE PRE DAROVANIE 2% 

IČO: 42325978; IČO zarovnajte doprava (t.j., ak je kratšie, ako počet okienok, voľné okienka budú pred ním).
PRÁVNA FORMA: občianske združenie
NÁZOV: Klub 3F
SÍDLO – ULICA: Starozagorská
SÚPISNÉ / ORIENTAČNÉ ČÍSLO: 1732/10
PSČ: 04023
OBEC: Košice-sídlisko KVP

 

Občianske združenie KLUB 3F bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 10. 12. 2013 pod číslom VVS/1-900/90-42 468.

Na účely prijímania 2% podielu zaplatenej dane je združenie registrované v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb dňom 13.12.2019 pod sp. zn. NCRpo 15736/2019. 

ĎAKUJEME.
Správna rada o. z. KLUB 3F