2% z dane

Logo1920x1080pxMilí rodičia, priatelia, sympatizanti folklóru …

srdečné poďakovanie patrí všetkým vám, ktorí ste nám v minulosti prejavili dôveru a venovali 2 % z daní v prospech aktivít, ktoré pomáhajú deťom rozvíjať a prezentovať ich talent a umeleckú činnosť.


Opäť je tu čas, kedy sa možno rozhodujete komu venovať svoje 2 % z dane za zdaňovacie obdobie roku 2019. Rozhodnutie môže byť celkom jednoduché s ohľadom na to, že vaše dieťa je žiakom Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana, pri ktorej pôsobí občianske združenie KLUB 3F a je registrovaným prijímateľom 2% zo zaplatenej dane.

Združenie spravuje finančné a materiálne prostriedky určené na podporu umeleckej činnosti, rozvíjanie talentu a osobnosti žiakov školy a ich prezentáciu na kultúrnych podujatiach na Slovensku aj v zahraničí. Budeme radi, ak nám aj tentoraz prejavíte svoju priazeň a rozhodnete sa podporiť mladú umeleckú generáciu.

1. V prípade, že ste podnikateľ (živnostník) – fyzická osoba alebo právnická osoba podrobnejšie informácie o spôsobe poukázania podielu zo zaplatenej dane vrátane tlačív získate na stránke www.rozhodni.sk.

Prijímateľ: Klub 3F
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Starozagorská 10, 040 23 Košice – sídlisko KVP
IČO: 42325978

2. V prípade, že ste zamestnanec, využite prosím nasledujúce tlačivá:

VYHLÁSENIE_ZAMESTNANEC – editovateľné
Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby (1)

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV – editovateľné
Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019

Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľ o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň:

  1. Do 15.2.2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (nie potvrdenie o zdaniteľných príjmoch).
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. K tomu, ako vypísať Vyhlásenie Vám pomôže toto Poučenie.
  3. Vypísané Vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane (od svojho zamestnávateľa) doručte daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Poznámka: Používajte výhradne tlačivá schválené FR SR na venovanie 2% z dane.

Otázky a odpovede2% z dane počas mimoriadnych opatrení

Občianske združenie KLUB 3F bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 10. 12. 2013 pod číslom VVS/1-900/90-42 468.

Na účely prijímania 2% podielu zaplatenej dane je združenie registrované v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb dňom 13.12.2019 pod sp. zn. NCRpo 15736/2019. 

ĎAKUJEME.
Správna rada o. z. KLUB 3F