Kontakt

Súkromná ZUŠ Vlada Urbana sídli v Dome ľudového tanca.

Adresa:
Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana
Starozagorská 10
040 23 Košice

IČO: 30687608
DIČ: 2021877528
Nie sme platcami DPH

Peňažný ústav: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: 2622722517/1100
IBAN: SK74 1100 0000 0026 2272 2517
SWIFT/BIC: TATRSKBX

+ 421 905 252 003
e-mail: szuske (at) szuske.sk

 

KONTAKTNÉ OSOBY

Ing. Vladimír Urban│ zriaďovateľ
+ 421 908 993 105
urban (at) zeleziar.sk

Mgr. art. Andrea Pitoňáková│ riaditeľka
+ 421 948 103 072
pitonakova (at) szuske.sk

Ing. Ingrid Volnerová│ asistent riaditeľa │úhrady školného, administrácia štúdia
+ 421 905 252 003
volnerova (at) szuske.sk

 

PLATBY 

Pre úhradu školného použite IBAN: SK74 1100 0000 0026 2272 2517.
Variabilný symbol generuje systém školskej evidencie IZUŠ pre každého žiaka a študijný odbor zvlášť.
Viac o úhrade školného tu: https://www.szuske.sk/platby/

Pre úhradu príspevku ZRPŠ použite IBAN: SK23 1100 0000 0029 2691 0197
Viac o úhrade príspevku na ZRPŠ tu: https://www.szuske.sk/clensky-prispevok/

V prípade nejasností nás prosím kontaktujte.