Predstavujeme Urban Art Fest (UAF)

MOTTO FESTIVALU: „SPÁJAME GENERÁCIE – HUDBOU, TANCOM, SPEVOM a HRAMI“

Organizátor festivalu :
Občianske združenie KLUB 3F, Starozagorská 10, Košice v spolupráci so Súkromnou ZUŠ Vlada Urbana Košice

niekoľko rokov sa naša škola nesnaží byť iba klasickou umeleckou školu, ale s pomocou svojho občianskeho združenia KLUB 3F – komunity rodičov a sympatizantov dáva svojim žiakom/deťom možnosť zažiť pocit výnimočnosti pri prezentácii nadobudnutých zručností na verejnosti. Urban Art Fest im poskytuje postupnú nenásilnú prípravu na kultivované a sebavedomé vystupovanie, získavanie skúseností a dobrého pocitu zo seba a svojho výkonu. Na druhej strane, generácia rodičov a starých rodičov opäť objavuje prostredníctvom svojich detí zručnosť, predstavivosť a kreativitu.

Urban Art Fest je multižánrový a multigeneračný festival, ktorého cieľom je podpora rodiny, spájanie generácii v rôznych aktivitách počas zábavného popoludnia. Je preto určený deťom, mládeži, rodičom, súrodencom, starým rodičom a všetkým návštevníkom, ktorí majú radi hudbu, tanec a tvorivé aktivity. Snahou organizátorov je pripraviť zábavné a súčasne nenásilné edukačné podujatie pre široké spektrum záujemcov za účasti hostí – známych umelcov ako aj odchovancov našej umeleckej školy, ktorí sa dnes aktívne venujú vlastnej hudobnej produkcii.

HUDBOU a SPEVOM: Festival sa počas svojich niekoľkých ročníkov vyprofiloval do štruktúry, ktorá ponúka tri samostatné hudobno-spevácke bloky, každý v trvaní 30 až 50 minút. Hudobno-spevácky program je zložený z koncertov spojenej žiackej a učiteľskej kapely, dvoch žiackych kapiel a samostatného hudobného bloku.

TANCOM A HROU: Aktivita pod názvom „Škola tanca“ je prioritne zameraná na ponuku typických ľudových tancov. Často sa tancuje karička, ale priestor dostávajú aj iné tanečné žánre. Do Školy ľudového tanca zapájame všetkých prítomných divákov, ponúkame tanečné pódiá s choreografiami ľudového tanca v prevedení žiakov školy.
Tvorivé  dielne vypĺňajú po celú dobu aktivity pre všetkých návštevníkov aj účinkujúcich s využitím ľudovej remeselnej tvorivosti, tradičné detské hry a zábavky, jednoduché zručnosti pri narábaní s drevom, klincami, papierom, farbami, plsťou, hlinou, atď..

Tanečné a hudobné pódiá sa plynule striedajú. Rodinnú atmosféru skvele dopĺňajú aktivity pre rodičov s deťmi. Divák/návštevník má možnosť voľného pohybu po areáli Kulturparku a sledovať alebo zapojiť sa do tej aktivity, ktorá ho zaujíma.

Festival každoročne predstaví okolo 300 účinkujúcich. Festivalová návštevnosť v zastúpení rodičov, rodinných príslušníkov a ostatných návštevníkov festivalu je obvykle okolo 1000 divákov/návštevníkov.

Vstup na festival je zdarma.

Za prípravou festivalu sú nielen členovia združenia KLUBU 3F, žiaci a zamestnanci školy, ale aj sponzori a podporovatelia, vďaka ktorým môžeme zvyšovať kvalitu a atraktivitu tohto podujatia.