Stanovy

Logo1920x1080px

Milí rodičia, priatelia a sympatizanti folklóru,

KLUB 3F je občianske združenie, ktoré vzniklo s cieľom podporiť umelecké aktivity žiakov Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana.
Pár nadšencov z radov rodičov žiakov školy sa s podporou vedenia školy rozhodlo založiť združenie, ktoré bude spravovať finančné a materiálne prostriedky určené na podporu umeleckej činnosti, rozvíjanie talentu a osobnosti žiakov a ich prezentáciu na kultúrnych podujatiach na Slovensku aj v zahraničí. A prečo práve 3F ? Jednoducho preto, že názov svojím obsahom napĺňa základnú myšlienku výchovy našich detí a žiakov – vychovávať umením pre život a umenie v úzkej spolupráci s rodinou s využitím fantázie a kreativity – FOLKLÓR_FANTÁZIA_FAMÍLIA.

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA platné do 6. júla 2018
Stanovy o. z. KLUB 3F
Občianske združenie bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 10. decembra  2013 pod číslom VVS/1-900/90-42 468.

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA platné od 6. júla 2018
STANOVY od 6.7.2018

Zmena názvu občianskeho združenia a zmena stanov boli zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 6. júla 2018 pod číslom VVS/1-900/90-42 468-1.