KURZY ĽUDOVÉHO TANCA

Milí záujemcovia o Kurz ľudového tanca,

vzhľadom k nepriaznivému vývoju epidemiologickej situácie stále nemôžeme privítať Vás – záujemcov o náš Kurz ľudového tanca v priestoroch tanečných sál Domu ľudového tanca v Košiciach.

Avšak otázky z Vašej strany a nepretržité zasielanie prihlášok na náš kurz, nás priviedli na myšlienku nahradiť živý kontakt na sále novou formou komunikácie a výučby“ – pripravili sme experimentálny projekt „TANCUJ DOMA V OBÝVAČKE”.

Podmienkou je mať zriadený Fb účet.

Usporiadateľ kurzu:
DOM ĽUDOVÉHO TANCA, Starozagorská 10, Košice – sídlisko KVP

IČO : 17172578
DIČ : 1024334696
tel.: + 421 905 252 003

ČO SA VÁM PONÚKA
Prinášame vám nový interaktívny pohybový model ako sa v pohodlí domova, bez rušivých vplyvov okolia, len za pomoci našich lektorov Vlada Urbana a Katky Planetovej zoznámite s tanečným pohybom a so základmi ľudového tanca.

KURZ JE URČENÝ
Všetkým záujemcom o náš ľudový tanec, zo všetkých kútov Slovenska aj zo zahraničia – ZAČIATOČNÍKOV (min. vek: 12 rokov). Pokojne môže s Vami v jednej obývačke skúšať svoju šikovnosť ktokoľvek, s kým sa dobre cítite.

TERMÍNY A PRIHLASOVANIE
Začíname už v stredu 3. marca 2021. Pokračovať budeme každý týždeň vždy v stredu od 19.00 h do 20.00 h po dobu dvoch mesiacov. V cykle bude 8 stretnutí, takže skončíme v stredu 21. apríla 2021.

Apropo: v prípade, že skončí zákaz pohybu a združovania, budeme s kurzom pokračovať na tanečnej sále v Dome ľudového tanca v Košiciach. Pre tých záujemcov, ktorí budú mať ďaleko do Košíc, budeme pokračovať vysielaním ONLINE z tanečnej sály.

Ak Vás ponuka zaujala, postupujte podľa nasledujúcich 5-tich krokov:

1/ Vyplňte svoje údaje v nasledujúcej prihláške a obratom odošlite :

 *táto informácia slúži ako pomôcka pre lektora kurzu, aby vedel pripraviť obsah kurzu.
aj v prípade, že sa prihlasujete ako partneri, je potrebné, aby každý záujemca požiadal o členstvo v skupine sám za seba
– v prípade, že sa zruší zákaz konania hromadných podujatí a budeme môcť pokračovať v kurze na tanečnej sále, prístup na sálu dostanú iba tí z Vás, ktorí si tento kurz uhradili

2/ Po odoslaní údajov si vyhľadajte na facebooku profil skupiny Kurz ľudového tanca. Ide o súkromnú skupinu (členov skupiny a ich príspevky budú vidieť iba členovia).

3/ Požiadajte o členstvo v skupine. Členstvo Vám schváli administrátor skupiny.

4/ Teraz zostáva už len počkať do stredy 3. marca 2021, kedy  o 19.00 hod začína prvé stretnutie záujemcov – začiatočníkov Kurzu ľudového tanca. Hodina pobeží online a bude trvať 60 minút, teda do 20.00 hod.

5/ Budeme radi, ak nám po skončení ale prípadne aj v priebehu hodiny zašlete svoje dojmy, názory, zlepšenia, atď. Veľmi to pomôže lektorom kurzu v určovaní tempa a náročnosti hodiny. Píšte nám aj negatívne postrehy. Každá kvalitná pripomienka nás posúva dopredu.

Bonusom nášho kurzu je skutočnosť, že si ho budete môcť pozrieť opakovane a doučiť sa – naštudovať prvky, figúry, tanečné figúry, tanečné kroky, tanečné motívy kedykoľvek si nájdete čas.

CENA KURZU
32,00 €
/ za 8 stretnutí / na jedného kurzistu

ÚDAJE PRE PLATBU
Príjemca:
DOM ĽUDOVÉHO TANCA
Bankový ústav: OTP Banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: 15174919/5200
IBAN: SK06 5200 0000 0000 1517 4919
BIC swiftový kód:
OTPVSKBX

Variabilný symbol: 02042021
Dôležité – do poznámky uveďte svoje facebookové meno

UKONČENIE PRIHLASOVANIA
do 3. marca 2021 do 12.00 h.

Platba musí byť zrealizovaná tak, aby boli finančné prostriedky (cena za kurz) pripísané na účet najneskôr do 3. marca 2021 do 12.00 hod..

1) Záujemcom, ktorí nebudú mať poukázanú platbu – kurzovné do uvedeného termínu administrátori nepovolia členstvo v uzavretej skupine.

2) Po ukončení cyklu budú všetci prihlásení záujemcovia automaticky odstránení zo skupiny. V prípade, že budeme pokračovať ďalším cyklom, bude potrebné znovu zopakovať zaslanie prihlášky cez webovú stránku a požiadať o členstvo v uzavretej skupine Kurz ľudového tanca.

„TANCUJ DOMA V OBÝVAČKE“  
Nový cyklus od 3. marca 2021 !

Kontakt na administrátora:
volnerova@szuske.sk
+ 421 905 252 003