Vedenie školy

ZRIAĎOVATEĽ Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana
Ing. Vladimír Urban │ + 421 908 993 105
urban@zeleziar.sk
__________________________________________

RIADITEĽ 
Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana
Mgr. art. Andrea Pitoňáková │ + 421 948 103 072
pitonakova@szuske.sk

ZÁSTUPCA RIADITEĽA pre pedagogickú činnosť
funkcia neobsadená od 18. 4. 2018