Vedenie školy

ZRIAĎOVATEĽ Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana
Ing. Vladimír Urban │ + 421 908 993 105
urban (at) zeleziar.sk
__________________________________________

RIADITEĽ 
Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana
Mgr. art. Andrea Pitoňáková │ + 421 948 103 072
pitonakova (at) szuske.sk

ZÁSTUPCA RIADITEĽA pre pedagogickú činnosť – poverený
Mgr. Stanislav Baňas │ + 421 917 966 727
zastupca (at) szuske.sk