11 dôvodov … a jedno video

Počítače, tablety, mobily, IPhony, XPhony – virtuálny svet naše deti pohlcuje každý deň viac a viac. Moderné technológie, či už to chceme alebo nie, sú každodennou súčasťou života našich detí. A tábor rodičov sa veľmi rýchlo rozdeľuje na tých, čo horlivo podporujú aktuálne trendy v rukách svojich detí a tých, čo sú zásadne proti … Tak ako vlastne pristúpiť k tejto téme? Ako ju uchopiť? Podporovať alebo odmietať?

Rokmi overená pravda je “zlatá stredná cesta”.  A vy ako rodič to aj cítite. Pre vaše dieťa je rovnako dobré rozumieť modernému svetu technológií, ale rovnako dobré je, ak sa bude hýbať, konfrontovať sa vo svete rovesníkov, postupne formovať a uvedomovať si svoju osobnosť. Ukážte mu cestu, možno vám raz za to poďakuje …

11 dôvodov a jedno video, prečo dať šancu umeleckej škole …
 1. umelecké predmety vzbudzujú v dieťati záujem o umenie, dieťa kultivuje svoj prejav, učí sa správať v spoločnosti,
 2. predmety rozvíjajú tvorivosť a kreativitu; rozvíjajú talent dieťaťa,
 3. deti sa stávajú samostatne mysliacimi bytosťami,
 4. stávajú sa inteligentnejšími; hudba a tanec rozvíjajú psychomotorické schopnosti dieťaťa,
 5. škola rozvíja hodnoty; dieťa sa učí vážiť si to, čo má,
 6. dieťa sa naučí správne si zadeľovať čas, stíha viac vecí, učí sa organizovať a nezabúdať,
 7. socializuje sa, nájde si nových kamarátov, nadväzuje vzťahy,
 8. nadobúda prezentačné schopnosti,
 9. rozvíja schopnosť prispôsobovať sa, dostáva lekcie zodpovednosti, zdravej súťaživosti a tolerantnosti,
 10. dieťa trávi čas zmysluplne,
 11. systematicky sa zlepšuje vo vybranej umeleckej oblasti (tanec, hudba, spev, prednes) …