DIALO SA ... DEJE SA ... BUDE SA DIAŤ ...

Jesenné prázdniny │informácia

Termín jesenných prázdnin: 28. október 2022 (piatok) a 31. október 2022 (pondelok).  Počas jesenných prázdnin sa v škole  n e v y u č u j e. Posledný vyučovací deň pred prázdninami: 27. október 2022 (štvrtok). Začiatok vyučovania po prázdninách: 2....

Celoštátna súťaž v speve ľudových piesní

13.októbra 2022 (štvrtok) sa v priestoroch Slovenského rozhlasu na Moyzesovej 7 v Košiciach o 18.00 h uskutoční celoštátna súťaž v speve ľudových piesní O CENU JANKY GUZOVEJ. V konkurencii ďalších ôsmych speváčok súťaží aj...

Zahájenie vyučovania a rozvrhy v šk. roku 2022/2023

Vážení rodičia, milí žiaci, prázdninové leto sa definitívne končí a školský rok 2022/2023 začína. Prajeme Vám a  Vašim deťom, aby sa tento školský rok stal opäť kreatívnou dielňou, v ktorej sa deti spolu s...

Oznam pre rodičov a žiakov

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len...