DIALO SA ... DEJE SA ... BUDE SA DIAŤ ...

Pripravujeme pre Vás │na 2. polrok

Milí rodičia, je pred nami ešte pár mesiacov spolupráce, kým si deti odnesú domov vysvedčenia za školský rok 2022/2023 a rozbehnú sa za letným oddychom. Čaká nás množstvo triednych aktivít, vystúpení, besiedok, výstava výtvarných prác,...

Vianoce 2022 | organizácia vyučovania

Vianočné prázdniny sa podľa Organizačných pokynov MŠVVaŠ SR na školský rok 2022/2023 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 23. decembra 2022 do 7. januára 2023. 21. decembra 2022 (streda): POSLEDNÝ VYUČOVACÍ DEŇ PRED PRÁZDNINAMI Pozvánka pre všetkých: V...

Zimný hudobný koncert 2023 │ 21.12.2023 o 16.30 h

Tohtoročný zimný koncert, ktorý je prehliadkou speváckych talentov hudobného odboru našej školy, dostal pre svoj opakujúci sa každoročný obrovský záujem zo strany rodičov a príbuzných nové prezentačné priestory. Už 21. decembra 2022 (streda) o 16.30...

Tatranský ľadový dóm │ Otvárací koncert │ Feedback

Tatranský ľadový dóm pre sezónu 2022/2023 je už otvorený. Pre jubilejný 10. ročník sa umelci inšpirovali sakrálnou Bazilikou Božieho hrobu v Jeruzaleme. Ľadová stavba ukrýva symboliku v ceste bolesti, ktorú na krížovej ceste prešiel Ježiš. Symbol mieru zobrazujú kaplnky...