DIALO SA ... DEJE SA ... BUDE SA DIAŤ ...

Zmena vyučovania od 29.11.2021

Milí rodičia, milí žiaci, plnoletí žiaci školy, od pondelka 29.11.2021 sa prerušuje prezenčné vyučovanie v základných umeleckých školách pre všetky formy štúdia (individuálne aj kolektívne) a prechádza sa výlučne na dištančnú formu vyučovania. Vyučovanie tanečného odboru,...

KATONTI | videoklip v prevedení speváckeho zboru VESNA

Pre spevácky zbor VESNA ako typický školský zbor je príznačné, že obmena jeho členov prináša prispôsobovanie repertoáru „hlasom“, ktoré ho momentálne tvoria. Zdanlivá nevýhoda zmeny v spojení s entuziazmom umeleckého vedenia však prináša zboru účasť na...

Jesenné prázdniny | informácia

Termín jesenných prázdnin: 28. október 2021 – 29. október 2021.  Počas jesenných prázdnin sa v škole  n e v y u č u j e. Posledný vyučovací deň pred prázdninami: 27. október 2021 (streda). Začiatok vyučovania po prázdninách: 2....

Najnovší videoklip FS Železiar

Áno, aj oni sú “naši”. Ak by niekto namietal, že vraj to nie sú žiaci školy, tak ÁNO – SÚ. Niektorí v dávnejšej minulosti a niektorí v súčasnosti. V projekte Abovské tance, vo videoklipe...

13.9.2021 _ učíme sa dištančne a 14.9.2021 _ bude riaditeľské voľno.

Vážení rodičia, milí žiaci, v súvislosti s nadchádzajúcou  návštevou pápeža Františka v Košiciach a s tým súvisiacim organizačným zabezpečením, dopravnými obmedzeniami a bezpečnostnými opatreniami udeľuje riaditeľka SZUŠ Vlada Urbana, Starozagorská 10, Košice v súlade s § 150...