DIALO SA ... DEJE SA ... BUDE SA DIAŤ ...

Zahájenie školského roka 2020/2021.

OZNAM Informácia pre zákonných zástupcov a plnoletých žiakov školy k  začiatku vyučovania v školskom roku 2020/2021: V súvislosti s usmernením MŠVVaŠ SR a opatreniami školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 zákonný zástupca žiaka / plnoletý žiak predkladá triednemu učiteľovi vypísané...

Prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2020/2021

Všetkým záujemcov o štúdium v umeleckých odboroch našej školy – tanečnom, hudobnom a výtvarnom odbore opäť pripomíname, že prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2020/2021 prebehnú v dňoch 2. a 3. septembra 2020 v priestoroch Súkromnej ZUŠ Vlada...

Oznámenie o obnovení vyučovania zo dňa 1. 6. 2020.

Vážení rodičia, zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy Vlada Urbana, Starozagorská 10, Košice-sídlisko KVP (ďalej len „SZUŠ Vlada Urbana“) v súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2020/12033:2-A2110 zo dňa 28. mája 2020, ktoré bolo vydané v súlade s Opatrením...

VÝTVARNÝ ODBOR _ ONLINE TALENTOVKY pre školský rok 2020/2021 !

Všetkým záujemcom o štúdium výtvarného odboru v Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana oznamujeme, že prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2020/2021 prebehnú tento rok mimoriadne aj ONLINE. Veková hranica pre prijatie na štúdium je od dovŕšených 6-tich...