DFS Železiarik

logo_zeleziarik

“Prijímate ešte do Železiarika?”
Otázka, ktorá zaznie toľkokrát do roka, že to už ani nepočítame. Prečo sa Železiarik stal fenoménom? Prečo chcú rodičia už 4-ročných detí, aby sme ich prijali? Čo je to, čo ťahá rodičov aj deti k nám tancovať, spievať, hrať ? Je to osobnosťou pedagóga? Sú to stretnutia s kamarátmi cez prestávku v šatni? Je to krásnymi ľudovými krojmi, ktoré si deti obliekajú na vystúpenia? Je to pocit výnimočnosti, ktorý pociťujú počas toho, keď stoja na javisku divadla? Alebo je to atmosféra “dobrodružstva” na zájazde alebo sústredení ? Tak si hovoríme, že to bude zo všetkého trochu, že sa nám za tie roky podarilo namiešať niečo osobité, čo chutí nielen deťom, ale aj rodičom. 

Rok založenia: 1974
Umelecké vedúce: Mgr. art. Andrea Pitoňáková, Bc. Alena Škodyová
Hlasoví pedagógovia: Mgr. Stano Baňas, Katarína Kišidayová, DiS.art

Významné výročie: v roku 2014 oslávil súbor 40 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti uviedol na pódiu Štátneho divadla v Košiciach premiéru pod názvom “Vandrovali hudci”.
Bulletin k výročiu: zeleziarik_bulletin

Členmi detského folklórneho súboru  Železiarik sú žiaci od 3. do 6. ročníka základného štúdia Súkromnej základnej umeleckej školy Vlada Urbana. Vo svojich vystúpeniach prezentuje detské hry, piesne, tance z regiónov Abov, Zemplín, Šariš, Spiš. Súbor sa pravidelne zúčastňuje festivalov doma i v zahraničí. Má vlastnú hudobnú zložku – detskú ľudovú hudbu Malí Muzikanti. Môže sa popýšiť úspechmi z rôznych súťaží sólistov, ako aj párov. Je jedným z mála súborov, ktorý sa každý rok prezentuje premiérou nového programu v Štátnom divadle v Košiciach.
Železiarik je autorom štyroch CD pre deti – Riekanky, spievanky, špivanočky, špevanky 1 a 2; Detské hry, piesne a tance 3 a CD s názvom Tancuj, tancuj, vykrúcaj 4.
V roku 2017 sme pripravili CD+DVD Vandrovníci – región Šariš.