Riaditeľské voľno a Veľkonočné prázdniny

25. 3. 2024 (pondelok) – RIADITEĽSKÉ VOĽNO (udeľuje riaditeľka SZUŠ Vlada Urbana  z organizačných dôvodov (§150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z. z. v poslednom znení) pre žiakov všetkých študijných odborov školy (tanečný, hudobný a výtvarný). Vyučovanie v tento deň NEBUDE !  Zrušené vyučovanie sa týka všetkých študijných odborov!

26. 3. 2024 (utorok) – vyučovanie pokračuje podľa rozvrhov pre jednotlivé študijné odbory, kolektívy a jednotlivcov.

27. 3. 2024 (streda) – vyučovanie pokračuje podľa rozvrhov pre jednotlivé študijné odbory, kolektívy a jednotlivcov.

 

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY
Od 28. marca 2024 (štvrtok) do 2. apríla 2024 (utorok) sú Veľkonočné prázdniny.  V škole sa nevyučuje!
Posledný vyučovací deň pred prázdninami je 27. marec 2024 (streda).
Začiatok vyučovania po prázdninách je 3. apríla 2024 (streda).

 Prajeme Vám príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.