20. výročie

1994 – 2014
szus_bulletin

Škola je dielňou, kde sa začína premena detských snov na realitu. Zároveň je aj miestom, kde sa rodia ďalšie nové sny. Aby ich človek mohol splniť, potrebuje dobrý základ – duchovnú výbavu: dobré vedomosti, zručnosti, kompetencie, ľudskosť i dobrotu srdca. Nevyčerpateľnú energiu, ktorú z nej budú čerpať ďalšie generácie. vyrocie_A2

V živote školy znamená 20 rokov kus histórie. Je to dôvod zastaviť sa, obzrieť sa do minulosti, poučiť sa z chýb i posilniť sa z úspechov. Vo filme spomienok uvidieť tváre učiteľov i žiakov, vidieť obraz školy v premenách času. Za roky existencie pôsobili v tejto škole obetaví, neúnavní a večne mladí ľudia, vážiaci si svoju prácu. Pedagógovia rozdávajúci múdrosť, rozvíjajúci talenty, učiaci chápať a tvoriť krásu. Ľudia, ktorí dokázali prekonať prekážky, dokázali zabudnúť na svoje problémy, lebo museli riešiť veľké problémy svojich malých zverencov. Patrí vám za to vďaka a uznanie. Vám, ktorí ste tu boli a zanechali tu svoj rukopis. Vám, ktorým už čas sfarbil vlasy na bielo a táto práca i život vyryli na vašej tvári ornamenty. No aj vám, ktorí dnes pokračujete v písaní histórie tejto školy. Škola by nebola školou bez žiakov. Chválou školy sú víťazi. Úspechov, ktoré dosiahli, je veľa, na rôznych úrovniach a v rôznych oblastiach, ale k najväčším úspechom žiakov určite patria ich každodenné víťazstvá nad lenivosťou, nechuťou, strachom, nevedomosťou, víťazstvá nad samým sebou. Je krásne pozorovať, ako sa i vďaka škole učia „chodiť“ v živote. Je krásne vyprevádzať absolventov do života so znamením, ktoré na nich zanechala naša škola a veriť, že dokážu zúročiť vklady, ktoré v nej dostali. Aby naša škola v plnej miere dokázala plniť svoje poslanie, želám jej do ďalších rokov žiakov ochotných sa vzdelávať a rozvíjať svoj talent, ktorí sa neuspokoja len s priemerom.

Prajem škole fundovaných pedagógov, zapálených pre toto povolanie, vnímané ako poslanie. Želám jej, aby bola dielňou ľudskosti, studnicou plnou múdrosti a truhlicou tradícií a informácií.
Prajem škole, žiakom i zamestnancom, aby si uchovala medzi tradíciami, ktoré chráni, šíri, aj dobrý kredit, aby o ňu bol vždy záujem a aby jej absolventi šírili dobré meno po celom svete.

Mgr. Iveta Višnevská
riaditeľka Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana