ZRPŠ _ Príspevok na kostýmový a materiálový fond žiakov školy

Milí rodičia,

životaschopnosť našej školy je závislá na úzkej spolupráci rodičov a učiteľov. Je našou prioritou neustále a predovšetkým s Vašou aktívnou účasťou ponúkať deťom prostredie, v ktorom je bezpečné experimentovať a tvoriť, a kde majú deti voľný prístup k materiálom, ktoré potrebujú pre svoj vývoj.

Nerobíme to preto, aby sme z detí vychovali umelcov, ale aby sme vychovali deti, ktoré sú sebaisté, a ktoré dokážu narábať so svojou predstavivosťou a tvorivosťou v akejkoľvek forme.
Preto ďakujeme rodičom, ktorí doposiaľ neúnavne podporovali žiakov školy – naše deti. Veríme, že sa sila tejto podpory znásobí prispením všetkých rodičov.

 

Aby žiaci školy mali možnosť pracovať s kvalitnými pomôckami na rozvíjanie svojich umeleckých zručností a osobnostného potenciálu, schválilo Valné zhromaždenie občianskeho združenia školy príspevok na kostýmový a materiálový fond žiakov školy – ZRPŠ v minimálnej výške 20,00 € / na rodinu / na školský rok, ktorý je potrebné uhradiť raz ročne.

Máme ambíciu posúvať naše deti v umeleckom vývoji:
20 eur, ktoré  zaplatíme na školský rok, prispejú k tomu, že darujeme zážitok z tvorby nielen našim deťom, ale aj nám, rodičom.

Podieľame sa na príprave a realizácii:
– koncertov školy
– premiér folklórnych programov v ŠD Košice
– festivalu Urban Art Fest
– zájazdov a letných pobytových táborov
– propagačných kampaní
– projektov z Fondu na podporu umenia a ďalších organizácií
– modernizácie materiálno-technického zabezpečenia školy

Informácia na úhradu príspevku za školský rok 2023/2024:

ČÍSLO ÚČTU / o. z. KLUB 3F
Banka: Tatra banka, a. s.
SK23 1100 0000 0029 2691 0197
neposielajte peniaze na účet, kde hradíte mesačné školné!
SUMA 20,00 €
ak rodič uváži, že môže poskytnúť vyššiu sumu ako 20,00 €/ročne, môže zaplatiť ľubovoľnú sumu podľa vlastného uváženia
VARIABILNÝ SYMBOL variabilný symbol Vášho dieťaťa / žiaka, pod ktorým odvádzate školné
napr.: 1018796
ŠPECIFICKÝ SYMBOL 20232024
SPRÁVA PRE ADRESÁTA ZRPŠ2324 meno a priezvisko dieťaťa / žiaka / 
ak školu navštevuje viac ako jedno dieťa / žiak, uveďte napr.: rodina Šťastná

Termín úhrady príspevku: aby sme mohli použiť príspevok na podávanie projektov v roku 2023, ideálny termín na úhradu je do 31.10.2023

 

Správna rada občianskeho združenia KLUB 3F

Mgr. Petra Smatanová│predseda │klub3f@gmail.com │+ 421 915 917 414

Ing. Eva Porubská│ekonóm
Ing. Ingrid Volnerová │tajomník │volnerova@szuske.sk │+ 421 905 252 003
Ing. Lucia Kidalová │člen
Mgr. Iveta Baločková│člen
Mgr. Stanislav Baňas │člen
Ing. Peter Šlang│člen