MFS Želiezko

logo_zeliezkoMládežnícky folklórny súbor Želiezko vznikol v roku 2009 pri Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana v Dome ľudového tanca. Jeho vznik inicioval zriaďovateľ školy Vlado Urban, aby sa zachovala a posilnila medzigeneračná kontinuita.

Členmi súboru Želiezko sú žiaci 3. a 4. ročníka 2. časti  1. stupňa a 1. a 2. ročníka 2. stupňa základného štúdia tanečného odboru Súkromnej základnej umeleckej školy Vlada Urbana – veková kategória 13 až 16 ročných “už nie detí a ešte nie dospelých”, ktorá  sa už “nehodila” pre detský súbor a ešte nebola dostatočne “vyzretá” tancovať v  kolektíve “dospelých”. Zriadením výlučne mládežníckeho súboru sa vytvoril priestor pre odbornú prácu pedagógov s cieľom pripraviť mládežníkov pre vstup do folklórneho súboru Železiar.

Od svojho vzniku patrí Želiezko ku špičke slovenských mládežníckych folklórnych kolektívov s uceleným repertoárom a vlastnou ľudovou hudbou. V scénickej tvorbe prevládajú tance, piesne a hudba z regiónov Abov, Zemplín, Šariš a Spiš. Je držiteľom viacerých ocenení – pravidelne sa zúčastňuje na súťaži Šaffova ostroha, kde jeho členovia získali niekoľko ocenení v sólovom aj párovom tanci. Posledným výrazným úspechom súboru bola účasť vo finále 3. ročníka folklórnej súťaže ZEM SPIEVA v roku 2020. Kvality jednotlivých súťažiacich kolektívov a jednotlivcov posudzovala odborná porota v zložení Anna Derevjaníková, Peter Kocák, Stanislav Marišler, Miroslava Palanová a Milan Rendoš.
Súbor reprezentuje a je pozývaný aj na zahraničné folklórne pódiá do Maďarska, Poľska, Česka, Bieloruska, Bulharska.

Rok založenia: 2009
Umelecký vedúci: Ing. Lukáš Borovský (od r. 2017)

Významné výročia:
rok 2014: 5. výročie
spoločný program súborov SZUŠ Vlada Urbana na pódiu ŠD v KošiciachNAŠA ŠKOLA“ 25.5.2014
rok 2018: prvý samostatný program súboru
na scéne Divadla GRAND v Košiciach pod názvom “MY SME ŽELIEZKO” │28.4.2018
rok 2019: 10. výročie
spoločný program súborov SZUŠ Vlada Urbana na pódiu ŠD v Košiciach „OBRÁZKY ZO ZEMPLÍNA“ │24.3.2019