hudobný odbor

Informácia pre rodičov a plnoletých žiakov k rozvrhu hodín a zahájeniu prezenčného vyučovania od 10. mája 2021:

Vážení rodičia, žiaci školy,

na základe aktuálne zverejnenej mapy COVID AUTOMATU pre školy sa počnúc pondelkom 10. mája 2021 obnovuje vyučovanie všetkých odborov školy (tanečný, hudobný aj výtvarný) podľa rozvrhov platných pre prezenčné vyučovanie.

___________________________________________________________________________

Rozvrh hudobnej náuky:  Hudobná náuka – rozvrh a zaradenie žiakov

Individuálne vyučovanie hry na nástroj a spev: vyučovacie časy platia tak ako boli dohodnuté s pedagógom pre obdobie prezenčného vyučovania.