Prázdniny

Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2021 (pondelok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023 (utorok).
Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2023 (streda) a končí sa 30. júna 2023 (piatok)

V Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana prebehnú v dňoch 5. septembra 2022 (pondelok) a 6. septembra 2022 (utorok) doplnkové talentové skúšky.
Vyučovanie podľa rozvrhov začne 12. septembra 2022 (pondelok).

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2022/2023

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin TERMÍN PRÁZDNIN Začiatok vyučovania po prázdninách
JESENNÉ 27. október 2022
(štvrtok)
28. október 2022 – 31. október 2022 2. november 2022
(streda)
VIANOČNÉ 22. december 2022
(štvrtok)
23. december 2022 – 5. január 2023 9. január 2023
(pondelok)
POLROČNÉ 2. február 2023              (štvrtok) 3. február 2022
(piatok)
6. február 2023
(pondelok)         
JARNÉ 3. marec 2023
(piatok)
6. marec 2023– 10. marec 2023 13. marec 2023
(pondelok)
VEĽKONOČNÉ 5. apríl 2023
(streda)
6. apríl 2023 – 11. apríl 2023 12. apríl 2023
(streda)
LETNÉ 30. jún 2023
(piatok)
1. júl 2023 – 31. august 2023 4. september 2023
(pondelok)