Prázdniny

Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2021 (pondelok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023 (utorok).
Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2023 (streda) a končí sa 30. júna 2023 (piatok)

V Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana prebehnú v dňoch 5. septembra 2022 (pondelok) a 6. septembra 2022 (utorok) doplnkové talentové skúšky.
Vyučovanie podľa rozvrhov začne 12. septembra 2022 (pondelok).

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2022/2023

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin TERMÍN PRÁZDNIN Začiatok vyučovania po prázdninách
JESENNÉ 27. október 2022
(štvrtok)
28. október 2022 – 31. október 2022 2. november 2022
(streda)
VIANOČNÉ 22. december 2022
(štvrtok)
23. december 2022 – 5. január 2023 9. január 2023
(pondelok)
POLROČNÉ 2. február 2023
(štvrtok)       
3. február 2022
(piatok)
Z R U Š E N É !
6. február 2023
(pondelok)         
JARNÉ 3. marec 2023
(piatok)
6. marec 2023– 10. marec 2023 13. marec 2023
(pondelok)
VEĽKONOČNÉ 5. apríl 2023
(streda)
6. apríl 2023 – 11. apríl 2023 12. apríl 2023
(streda)
LETNÉ 30. jún 2023
(piatok)
1. júl 2023 – 31. august 2023 4. september 2023
(pondelok)