Prázdniny

Školský rok sa začína 1. septembra 2023. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023 (pondelok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2024 (streda).
Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2024 (štvrtok) a končí sa 28. júna 2024 (piatok)

V Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana prebehnú v dňoch 4. septembra 2023 (pondelok) a 5. septembra 2023 (utorok) doplnkové talentové skúšky.
Vyučovanie podľa rozvrhov začne 11. septembra 2023 (pondelok).

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2023/2024

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin TERMÍN PRÁZDNIN Začiatok vyučovania po prázdninách
JESENNÉ 27. október 2023
(piatok)
30. október 2023 – 31. október 2023 2. november 2023
(štvrtok)
VIANOČNÉ 22. december 2023
(piatok)
23. december 2023 – 7. január 2024 8. január 2024
(pondelok)
POLROČNÉ nie sú plánované
JARNÉ 23. február 2024
(piatok)
26. február 2024– 1. marec 2024 4. marec 2024
(pondelok)
VEĽKONOČNÉ 27. marec 2024
(streda)
28. marec 2024 – 2. apríl 2024 3. apríl 2024
(streda)
LETNÉ 28. jún 2024
(piatok)
1. júl 2024 – 1. september 2024 2. september 2024
(pondelok)