Nepedagogickí zamestnanci

Ing. Eva Porubská │ ekonóm
+ 421 905 252 003
ekonom (at)szuske.sk

Ing. Ingrid Volnerová │ asistent riaditeľa │školné, administrácia štúdia
+ 421 905 252 003
volnerova (at) szuske.sk

Ing. Vojtech Horváth │ údržbár
+ 421 905 252 003

Beáta Jelínková│ upratovačka
+ 421 905 252 003

Gabriela Kozačková │ upratovačka
+ 421 905 252 003

Zuzana Sitárová │ krojárka
+ 421 918 029 399
+ 421 905 250 837