Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá k zahájeniu štúdia:

PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM (obojstranný dokument)
prihláška na štúdium

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV (obojstranný dokument)
súhlas so spracúvaním osobných údajov

ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRE ZBER ÚDAJOV (jednostranný dokument)
čestné vyhlásenie pre zber údajov

 

Tlačivá k ukončeniu štúdia:

V prípade, že Vaše dieťa alebo plnoletý žiak školy naďalej nemôže z akéhokoľvek dôvodu pokračovať v štúdiu na našej škole, oznámte nám túto skutočnosť bezodkladne prostredníctvom niektorého z nižšie uvedených tlačív.

Sken vyplneného a podpísaného tlačiva pošlite vedeniu školy na e-mailovú adresu: volnerova@szuske.sk alebo tlačivo zašlite poštou na adresu školy. Predídeme tak nedorozumeniam v súvislosti s absenciou Vášho dieťaťa na vyučovacom procese a nedoplatkom na školnom.

V prípade záujmu o pokračovanie v štúdiu (po prerušení štúdia) je potrebné najskôr kontaktovať e-mailom alebo telefonicky vedenie školy.

 

ŽIADOSŤ O PREDČASNÉ UKONČENIE ŠTÚDIA (definitívne ukončenie štúdia)
žiadosť o predčasné ukončenie štúdia

ŽIADOSŤ O PRERUŠENIE ŠTÚDIA (spravidla na dobu jedného školského roka)
žiadosť o prerušenie štúdia