Pedagogickí zamestnanci

TANEČNÝ ODBOR

Ing. Lukáš Borovský│tanečná prax, ľudový tanec
umelecký vedúci mládežníckeho folklórneho súboru „Želiezko“
Pavol Durec │tanečná prax, ľudový tanec
Mgr. art. Nikola Gánovská │ tanečná prax, ľudový tanec
Mgr. Alena Kmecová – Škodyová │ tanečná prax, tanečná príprava
Mgr. art. Andrea Pitoňáková│
hudobno-pohybová príprava, tanečná príprava, tanečná prax, klasický tanec, džezový tanec, ľudový tanec
riaditeľka školy
umelecká vedúca súboru pohybových hier „Jazierko“ a detského folklórneho súboru „Železiarik“
Róbert Sabol │tanečná prax, ľudový tanec
Ing. Vladimír Urban│tanečná prax, ľudový tanec
umelecký vedúci folklórneho súboru „Železiar“
Alexandra Valaliková, DiS.art │tanečná príprava, klasický tanec, džezový tanec
Mgr. Antónia Humeníková │tanečná prax, ľudový tanec

HUDOBNÝ ODBOR

Michal Baluch, DiS.art │klavír, gitara, spev
Mgr. Stanislav Baňas, DiS.art │husle, spev, hudobná náuka
umelecký vedúci detskej ľudovej hudby “Malí Muzikanti” a mládežníckej ľudovej hudby Želiezko”
dirigent školského orchestra “Folk Music Orchestra”
Dalibor Burgr, DiS.art │bicie, klavír
Maroš Goga, DiS.art │klavír, gitara, elektrická gitara, spev, hudobná náuka
vedúci pedagóg školskej kapely “Mláďatá”
Bc. Alexandra Jandel, DiS.art │spev, klavír
Katarína Kišidayová, DiS.art │spev
umelecká vedúca speváckeho zboru “Vesna”
Filip Kluknavský │gitara
Mgr. art. Henrich Kristmann │klavír, zobcová flauta, klarinet, saxofón
Miriam Kristmannová, DiS.art │zobcová flauta, priečna flauta
Mgr. Natália Murcková │klavír, spev, hudobná náuka
korepetítor speváckeho zboru “Vesna”
Liana Prítoková, DiS.art │husle, spev
vedúca hudobného odboru
umelecká vedúca mládežníckej ľudovej hudby “Želiezko”
dirigent speváckeho zboru “Vesna” a školskej kapely “Mláďatá”
Bc. Tatiana Šošková, DiS.art │klavír
Marek Ščurka │akordeón
Mgr. Jana Tóthová, DiS.art │klavír, spev, hudobná náuka
Blažena Šuťáková, DiS.art │klavír, zobcová flauta, priečna flauta
Dominika Pelikán Šuťáková, DiS.art │klavír, spev
Mgr. art. Štefan Takáč │cimbal, husle, hudobná náuka

VÝTVARNÝ ODBOR

Mgr. art. Janka Duchoňová
vedúca výtvarného odboru
MgA. Barbora Bačová
pedagóg výtvarného odboru