Pedagogickí zamestnanci

TANEČNÝ ODBOR

Barbora Boglarská, DiS.art │ tanečná prax, ľudový tanec
Ing. Lukáš Borovský│tanečná prax, ľudový tanec
umelecký vedúci mládežníckeho folklórneho súboru „Želiezko“
Mária Dulová, DiS.art │tanečná príprava, tanečná prax, ľudový tanec, klasický tanec, džezový tanec
Pavol Durec │tanečná prax, ľudový tanec
Mgr. art. Nikola Gánovská │ tanečná prax, ľudový tanec
Mgr. art. Andrea Pitoňáková│
tanečná prax, klasický tanec, džezový tanec, ľudový tanec
riaditeľka školy
umelecká vedúca súboru pohybových hier „Jazierko“ a detského folklórneho súboru „Železiarik“
Róbert Sabol │tanečná prax, ľudový tanec
Ing. Vladimír Urban│tanečná prax, ľudový tanec
umelecký vedúci folklórneho súboru „Železiar“

HUDOBNÝ ODBOR

Michal Baluch, DiS.art │klavír, gitara, spev
Mgr. Stanislav Baňas │husle, spev, hudobná náuka
umelecký vedúci detskej ľudovej hudby “Malí Muzikanti” a mládežníckej ľudovej hudby Želiezko”
dirigent školského orchestra “Folk Music Orchestra”
Dalibor Burgr, DiS.art │bicie, klavír
Maroš Goga, DiS.art │klavír, gitara, elektrická gitara, spev, hudobná náuka
vedúci pedagóg školskej kapely “Mláďatá”
Bc. Alexandra Jandel, DiS.art │spev, klavír
Katarína Kišidayová, DiS.art │spev
umelecká vedúca speváckeho zboru “Vesna”
Mgr. art. Henrich Kristmann │klavír, zobcová flauta, klarinet
Miriam Kristmannová, DiS.art │zobcová flauta, priečna flauta
Mgr. Natália Murcková │klavír, spev, hudobná náuka
korepetítor speváckeho zboru “Vesna”
Liana Prítoková, DiS.art │husle, spev
vedúca hudobného odboru
umelecká vedúca mládežníckej ľudovej hudby “Želiezko”
dirigent speváckeho zboru “Vesna” a školskej kapely “Mláďatá”
Blažena Šuťáková, DiS.art │klavír, zobcová flauta, priečna flauta
Štefan Takáč, DiS.art │cimbal, husle, hudobná náuka
Bc. Jana Tóthová │klavír, spev, hudobná náuka

 

VÝTVARNÝ ODBOR

Mgr. art. Janka Duchoňová
vedúca výtvarného odboru