výtvarný odbor

Informácia pre rodičov k rozvrhu hodín a začiatku vyučovania v školskom roku 2020/2021:

Rozvrh na dni, v ktorých bude prebiehať vyučovanie žiakov výtvarného odboru sa momentálne dolaďuje.

Ďalšie pokyny pre priebeh vyučovania, vstup do budovy školy, oblečenie a obutie žiakov ako aj zoznam pomôcok budú zákonným zástupcom zasielané e-mailom. Kontakt so zákonným zástupcom ohľadom konkrétneho času vyučovania pre ich dieťa bude riešený telefonicky.

Po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 bude škola postupovať v zmysle prijatých opatrení MŠVVaŠ SR a pokynov ÚVZ SR.