výtvarný odbor

Školský rok 2023/2024:
____________________________________________________________________

Informácia pre rodičov k rozvrhu hodín a začiatku vyučovania v školskom roku 2023/2024:

Zahájenie vyučovania:

Vyučovanie pre žiakov výtvarného odboru začne:

V pondelok 11. septembra 2023 pre žiakov pani učiteľky Mgr. art. Jany Duchoňovej.

V  stredu 13. septembra 2023 pre žiakov pani učiteľky MgA. Barbory Bačovej

Vo štvrtok 14. septembra 2023 pre žiakov pani učiteľky Mgr. art. Natálie Zavaďákovej

Pokyny pre priebeh vyučovania, vstup do budovy školy, oblečenie a obutie žiakov ako aj zoznam pomôcok budú zákonným zástupcom žiakov zaslané e-mailom. Kontakt so zákonným zástupcom ohľadom konkrétneho času vyučovania pre ich dieťa bude riešený osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Vyučovacie časy:
PONDELOK: Mgr. art. Jana Duchoňová v čase od 13.30 do 16.00

STREDA : MgA. Barbora Bačová v čase od 13.00 do 14.35 (1. ročník)
v čase od 14.40 do 17.00 (od 2. ročníka)

ŠTVRTOK: Mgr. art. Natália Zavaďáková v čase od 13.30 do 15.00 (1. ročník)
v čase od 13.30 do 15.45 (od 2. ročníka)