výtvarný odbor

Školský rok 2022/2023:
____________________________________________________________________

Informácia pre rodičov k rozvrhu hodín a začiatku vyučovania v školskom roku 2022/2023:

Zahájenie vyučovania:

Vyučovanie pre žiakov výtvarného odboru začne 12. septembra 2022.

Pokyny pre priebeh vyučovania, vstup do budovy školy, oblečenie a obutie žiakov ako aj zoznam pomôcok budú zákonným zástupcom žiakov zaslané e-mailom najneskôr do 5. septembra 2022.

Kontakt so zákonným zástupcom ohľadom konkrétneho času vyučovania pre ich dieťa bude riešený telefonicky alebo e-mailom.

Vyučovacie časy:
PONDELOK: Mgr. art. Jana Duchoňová (starší žiaci)
STREDA : MgA. Barbora Bačová (mladší žiaci)

Podmienkou vstupu do priestorov školy od 5. septembra 2022 je odovzdanie vyplneného a podpísaného tlačiva “PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI”, ktoré si rodič môže stiahnuť zo stránky školy: https://www.szuske.sk/covid-formulare-2021-2022/