výtvarný odbor

Informácia pre rodičov k rozvrhu hodín a zahájeniu prezenčného vyučovania od 10. mája 2021:

Vážení rodičia, žiaci školy,

na základe aktuálne zverejnenej mapy COVID AUTOMATU pre školy sa počnúc pondelkom 10. mája 2021 obnovuje vyučovanie všetkých odborov školy (tanečný, hudobný aj výtvarný) podľa rozvrhov platných pre prezenčné vyučovanie.

Vyučovacie časy platia tak ako boli dohodnuté s pedagógmi pre obdobie prezenčného vyučovania:

žiaci Mgr. Janky Duchoňovej: pondelok od 14.00 h do 16.15 h.
žiaci Mgr. art. Bronislavy Lovackej: štvrtok od 15.00 h do 17.15 h.