tanečný odbor

Rozvrh hodín pre tanečný odbor na školský rok 2020_2021 (aktualizované 7. septembra 2020 !)
_
______________________________________________

Vyučovanie pre žiakov tanečného odboru začne v týždni od 7. septembra 2020 podľa rozvrhu.

Pokyny pre priebeh vyučovania, vstup do budovy školy, oblečenie a obutie žiakov budú zákonným zástupcom zasielané e-mailom.

 

Po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 bude škola postupovať v zmysle prijatých opatrení MŠVVaŠ SR a pokynov ÚVZ SR.