tanečný odbor

Školský rok 2023/2024:
____________________________________________________________________

Informácia pre rodičov k rozvrhu hodín a začiatku vyučovania v školskom roku 2023/2024:

Zahájenie vyučovania:

Vyučovanie pre žiakov tanečného odboru začne v pondelok 11. septembra 2023.
Pokyny pre priebeh vyučovania, vstup do budovy školy, oblečenie a obutie žiakov prípravného štúdia (najmenší žiaci), žiakom základného štúdia (1. až 8. ročník) budú zákonným zástupcom žiakov zaslané e-mailom.

ROZVRH HODÍN TANEČNÉHO ODBORU
súbor otvoríte kliknutím