tanečný odbor

Informácia pre rodičov a plnoletých žiakov k rozvrhu hodín a zahájeniu prezenčného vyučovania od 10. mája 2021:

Vážení rodičia, žiaci školy,

na základe aktuálne zverejnenej mapy COVID AUTOMATU pre školy sa počnúc pondelkom 10. mája 2021 obnovuje vyučovanie všetkých odborov školy (tanečný, hudobný aj výtvarný) podľa rozvrhov platných pre prezenčné vyučovanie.

Rozvrh hodín pre tanečný odbor