tanečný odbor

Školský rok 2022/2023:
____________________________________________________________________

Informácia pre rodičov k rozvrhu hodín a začiatku vyučovania v školskom roku 2022/2023:

Zahájenie vyučovania:

Vyučovanie pre žiakov tanečného odboru začne 12. septembra 2022 podľa nižšie uvedeného rozvrhu.

Rozvrh hodín tanečného odboru
2. aktualizácia
(otvoriť kliknutím na súbor)

Pokyny pre priebeh vyučovania, vstup do budovy školy, oblečenie a obutie žiakov prípravného štúdia (najmenší žiaci), žiakom základného štúdia (1. až 8. ročník 1. stupňa základného štúdia) budú zákonným zástupcom žiakov zaslané e-mailom.

 

Podmienkou vstupu do priestorov školy od 5. septembra 2022 je odovzdanie vyplneného a podpísaného tlačiva “PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI”, ktoré si rodič môže stiahnuť zo stránky školy: https://www.szuske.sk/covid-formulare-2021-2022/