25. výročie

1994 – 2019
bulletin_dlt

Unikátny Dom ľudového tanca v Košiciach vznikol v roku 2005 na platforme Súkromnej základnej umeleckej školy Vlada Urbana a folklórneho súboru Železiar. Jeho poslaním je vytvárať priestor pre široké spektrum folkloristických aktivít. Dominantou je výchova mládeže prostredníctvom hudby, spevu a tanca, zber, archivácia, šírenie a propagácia rôznych foriem tradičnej kultúry a organizovanie kultúrnych podujatí. 4_70x100_rokov_skola

Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana začala činnosť  1. septembra 1994 v bývalej knižnici Domu kultúry na Masarykovej ulici v Košiciach. Zriaďovateľom školy bol Vladimír Urban. V prvom školskom roku mala 125 žiakov, prvými učiteľmi boli Antónia Urbanová a Vlado Urban. Spočiatku sa vyučoval iba tanec, so zameraním na ľudový tanec, a ako nepovinný predmet spev. Postupne pribudli ďalšie nepovinné predmety: paličkovanie (od škol. roku 1995/96 – pedagóg Mgr. Margita Priščáková) a hra na hudobné nástroje (od škol. r. 1996/97 – pedagóg Mgr. Milan Rendoš). Pribudli ďalší učitelia: Dagmar Angelovičová – Grejtáková, Dana Martinčeková – Kianicová, Andrea Pitoňáková – Urbanová.

V roku 2005 sa škola presťahovala do nových priestorov v Dome ľudového tanca na sídlisku KVP v Košiciach. Rozšírením priestorov a zvýšením počtu detí došlo v roku 2009 k zmenám v zatriedení detí do súborov. Deti sa rozdelili podľa veku do troch súborov. Najmenšie vo veku 5 – 8 rokov navštevujú súbor pohybových hier Jazierko, deti od 9 do 12 rokov sú členmi detského folklórneho súboru Železiarik a mládež od 13 do 16 rokov pôsobí v mládežníckom folklórnom súbore Želiezko. Ak im folklór prirastie k srdcu, pokračujú vo folklórnom súbore Železiar. Detská ľudová hudba Železiarik sa rozdelila na detskú ľudovú hudbu Malí muzikanti a mládežnícku ľudovú hudbu Želiezko.

Škola postupne rozšírila výuku rôznych hudobných žánrov, a tak sa deti vzdelávajú a prezentujú v nových hudobných zoskupeniach – v orchestri, speváckom zbore Vesna, žiackej kapele Mláďatá. Výsledky, ktoré dosahuje škola a jej žiaci, sú obrazom poctivej každodennej práce postavenej na erudícii a entuziazme pedagógov a zamestnancov školy. K tomu sa pridáva bohatá zážitková motivácia žiakov prostredníctvom verejných vystúpení súborov a zoskupení pôsobiacich pri škole.

Mgr. art. Andrea Pitoňáková
riaditeľka SZUŠ Vlada Urbana