Category: Aktuálne

Prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2021/2022

Všetkým záujemcov o štúdium v umeleckých odboroch našej školy – tanečnom, hudobnom a výtvarnom odbore pripomíname, že prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2021/2022 prebehnú v dňoch 2. a 3. júna 2021 v priestoroch Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana...

Pop a klasika 6 krát inak a pridávame ďalšie hudobné medailóny│predstavujú sa žiaci hudobného odboru

V poslednom príspevku z obdobia nášho dištančného vzdelávania sme Vám ponúkli krátke nahliadnutie do tvorby žiakov výtvarného odboru. V tomto príspevku dostali priestor žiaci hudobného odboru. Predstavíme Vám ich v 6-tich 15 minútových blokoch, v ktorých prestriedame klasické a populárne...

Zahájenie dištančného vyučovania v roku 2021.

Vážení rodičia, milí žiaci, podľa najnovšej verzie Plánu návratu do škôl 2021 základné umelecké školy zostávajú do konca lockdownu zatvorené. Aj naša ZUŠ ostáva teda zatvorená minimálne do 24.1.2021. Vo vyučovaní po prázdninách pokračujeme...