Ľudové hudby, Zbor, Kapela, Orchester

DĽH MALÍ MUZIKANTI

Rok založenia: 2010
Umeleckí vedúci: Mgr. Stano Baňas, Mgr. Peter Stripaj (do r. 2018)

Talent šikovného dieťaťa je neprehliadnuteľný, a tak si pani učiteľka Liana Prítoková, vedúca hudobného odboru školy povedala, že by bolo škoda neukázať tieto hudobné talenty svetu. Nie však samostatne, ale rovno v malom hudobnom zoskupení, ktoré čoskoro dostalo názov detská ľudová hudba Malí muzikanti.

A tak najtalentovanejší žiaci hudobného odboru začali muzicírovať v rámci hodín komornej hry. Profesionálna zanietenosť a skúsenosti spolu s mimoriadne ľudským prístupom začali prinášať prvé výsledky. Samozrejme, talent nestačí. Je potrebná aj veľká snaha zo strany žiaka, chuť cvičiť a túžba vyniknúť.  A neoceniteľná je aj pomoc rodiča, nie odborná, na to je tu učiteľ. Ale povzbudenie, ba niekedy aj „donútenie“ dieťaťa vziať nástroj do ruky a cvičiť prináša časom výsledky.

Dnes Malí muzikanti sprevádzajú svojich spolužiakov z tanečného, hudobného aj literárno-dramatického odboru každoročne v samostatných programoch  v Štátnom divadle, samostatne sa prezentujú na vystúpeniach a folklórnych festivaloch (Košické folklórne dni, Cassovia folkfest, Východná), súťažiach aj na zahraničných podujatiach v Čechách, Maďarsku, Bulharsku, Poľsku, …

Ako bežal čas, „malí“ Malí muzikanti nám podrástli a bolo treba vymyslieť, čo s týmto „odrastom“ urobiť. Riešenie bolo veľmi jednoduché. Sformovala sa muzika, ktorá dostala názov mládežnícka ľudová hudba Želiezko. Toto zoskupenie veľkých vedie naďalej pani učiteľka Liana Prítoková. Ale to už je iná kapitola …

No a „nových malých“ Malých muzikantov prevzali učitelia Stano Baňas a Peter Stripaj.

 

MĽH ŽELIEZKO

Rok založenia:
Umeleckí vedúci: Liana Prítoková, DiS.art, Mgr. Stanislav Baňas

 

ĽH ŽELEZIAR

Rok založenia: 1993
Vedúci ľudovej hudby: Matúš Ondruš
https://zeleziar.sk/2019/04/11/interpreti-hudby/

 

Spevácky zbor VESNA

Rok založenia: 2018  
Umelecká vedúca: Katarína Kišidayová, DiS.art
Dirigent: Liana Prítoková, DiS.art
Korepetítor: Mgr. Natália Murcková

 

Žiacka kapela MLÁĎATÁ

Rok založenia: 2016
Vedúci pedagóg: Maroš Goga, DiS.art

 

Školský orchester FOLK MUSIC ORCHESTRA

Rok založenia: 
Umeleckí vedúci a dirigenti: Liana Prítoková, DiS.art. Mgr. Stanislav Baňas