Kalendár podujatí 2018/2019/A

25.8.2018,  Amfiteáter Rejdová, od 13.00
45. GEMERSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL – Vitajte v Rejdovej za Hamrom alebo Vandrovníci na Gemeri
vystúpenie členov DFS Železiarik v koncipovanom programe detských folklórnych súborov

25.8.2018,  Amfiteáter Rejdová, od 18.15
45. GEMERSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL – To najlepšie z východu
s programom Rusnacka maňira II vystúpia členovia FS Železiar

4.9.2018 a 5.9.2018, SZUŠ Vlada Urbana, 16.00 – 18.00
DOPLNKOVÉ TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE ŠK. ROK 2018/2019

6.9.2018 až 9.9.2018, Česko
23. KARLOVARSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL
vystúpenia členov MFS Želiezko v mestách Karlovy Vary, Jáchymov a Loket
napísali o nás

21.10.2018, Kultúrne stredisko Košice-Šaca, 13.30
NA KOŠICKEJ TURNI 2018
nesúťažná prehliadka hudobného folklóru
školu reprezentuje: Jakub Ferenčák
Porota ocenila kultivovaný prejav a výber repertoáru


13.11.2018, súťažná časť – Radničná sála, Hviezdoslavova 7, Košice, 14.15 – 14.35
15.11.2018, Galaprogram o 17.00 hod v Radničnej sále
SPEV BEZ HRANÍC 2018
12. ročník celomestskej speváckej súťaže
školu reprezentuje: spevácky zbor VESNA a Matej Kočík
kategória E – nad 16 rokov:  Matej Kočík /”Radioactive”/ – 3. miesto
kategória F – spevácky zbor VESNA /”Vianočný kánon”/ – 3. miesto

16.11.2018, Kulturpark, Kukučínova 2, 9.00 – 18.00
FOLKLÓRNY PARK
stretnutie priateľov folklóru v budove ALFA
výchovný koncert MFS Želiezko; diváci sú srdečne vítaní – vstup voľný
viac o akcii

22.11.2018, Dom umenia Košice, 19.00 – 21.00
SVETLO POROZUMENIA 2018

viac o projekte
vstupenky na podujatie si môžete zakúpiť tu

7.12.2018, Tanečná sála IV, SZUŠ Vlada Urbana, 16.00 – 17.00
VIANOČNÉ  PÊLE – MÊLE
triedny koncert žiakov p. uč. Miriam Kristmannovej

9.12.2018, Historická radnica Košice, 16.30
ŠŤASTIE, ZDRAVIE, POKOJ SVÄTÝ, VINŠUJEME VÁM
humanitný vianočný koncert

17.12.2018, Výmenník Wuppertálska, 17.00 – 19.00
VIANOČNÉ A INÉ PIESNE 
zimný vianočný koncert školskej kapely a spevákov

18.12.2018, centrum pri Immaculate, 17.00 – 18.00 
FOLKLÓRNE VIANOCE
v rámci podujatia Košické rozprávkové Vianoce 2018 vystúpia folklórne súbory školy Jazierko, Železiarik a Želiezko, školská kapela …
bulletin Košických rozprávkových Vianoc: https://static.kosice.sk/pages/bnk0WFnS9Jdeah/_uletin_2018_web.pdf 

19.12.2018, Klub rodičov SZUŠ Vlada Urbana, 17.00
VIANOČNÝ KONCERT
triedny koncert žiakov p. uč. Blaženy Šuťákovej

27.2.2019, CVČ – elokované pracovisko Popradská 86, Košice, 17.00
KOŠICE STAR 2019
5. ročník speváckej súťaže

24.2.2019 (nedeľa), Štátne divadlo Košice
ŇE JEDEN, ŇE DVA, AŇI ŇE TRI
premiéra programu jubilujúceho súboru Železiar 
(55. výročie)
Prvé predstavenie: o 14.30
Druhé predstavenie: o 17.00
predaj vstupeniek začne 28. januára 2019:
na 14.30 hod výhradne v sieti Ticket art
www.ticket-art.sk/tanec/ne-jeden-ne-dva-ani-ne-tri-program-k-55-vyrociu-fs-zeleziar-o-14-30-15531/
na 17.00 hod výhradne v dennej pokladni ŠD Košice

14.3.2019, Košice – KULTURPARK, budova ALFA, 11.30
NA TEJ LÚKE, NA ZELENEJ
regionálna súťažná prehliadka detských folklórnych súborov z okresov: Košice, Košice-okolie, Trebišov, Michalovce a Sobrance
http://wp.kcubar.sk/2019/03/12/na-tej-luke-na-zelenej-3/


24.3.2019 (nedeľa), Štátne divadlo Košice
OBRÁZKY ZO ZEMPLÍNA
premiéra folklórneho programu žiakov školy
 – členov jubilujúcich súborov SPH Jazierko (10. výročie), DFS Železiarik (45. výročie) a MFS Želiezko (10. výročie)
Prvé predstavenie: o 14.30
Druhé predstavenie: o 17.00
Vstupenky sú v predaji od 6. marca 2019.
Ceny vstupeniek: 8,00 € / 6,00 € / 4,00 € 3,00 €
Vstupenky sa dajú online iba rezervovať (www.navstevnik.sk/detail-podujatia?showId=1012250&eventId=1030770), zakúpiť sa dajú len v hotovosti v dennej pokladni Štátneho divadla Košice.

Atmosféra z vystúpenia:
https://www.kosiceonline.sk/zeleziarik-jubiloval-obrazky-zo-zemplina?fbclid=IwAR2MsFo9iq1n8L9ToiZqLxOcbIR32zWwZAKGeBb_d8W-8zkW6-kYaKIXF7w

… a ešte niečo málo na pozretie … https://www.facebook.com/szuske.sk/photos/pb.109773805795356.-2207520000.1556782822./1912205835552135/?type=3&theater

12.4.2019, SZUŠ Vlada Urbana – tanečná sála IV, 16.00
JARNÝ KONCERT – veselo aj vážne
triedny koncert žiakov pedagógov hudobného odboru: Mgr. art. Henrich Kristmann, Mgr. Natália Murcková, Liana Prítoková, DiS.art, Blažena Šuťáková, DiS.art, Bc. Jana Tóthová

28.4.2019, Kultúrny dom Svinica; od 13.00 h
DARGOVSKÁ RUŽA – hudobný folklór dospelých
49. ročník súťažnej prehliadky v speve ľudových piesní v regióne Košice a  Košice – okolie
Školu reprezentuje: Jakub Ferenčák

30.4.2019, Hlavná ulica, Dolná brána od 17.00 h 
EJ MÁJE, MÁJE
program detských a mládežníckych folklórnych súborov pri príležitosti Dní mesta Košice
Školu reprezentujú: vybraní žiaci súborov Železiarik a Želiezko

30.4.2019, Divadlo Alexandra Duchnoviča a Átrium Katolíckeho kruhu Jarková 77, Prešov; od 8.10 do cca 17.00
PREŠOVSKÝ ZLATÝ KĽÚČIK
4. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky v sólovom a komornom speve populárnej a muzikálovej piesne pre žiakov základných umeleckých škôl
školu reprezentujú: Gabriela Babjáková, Michaela Dzuriková, Klára Geletková, Katarína Kačmariková, Matej Kočík, Linda Kollárová, Martina Kubániová, Ema Peleyová, Tamara Pribulová, Alexandra Turczyková, Simona Tyčová, Ema Uličná a spevácky zbor VESNA

1.5.2019, Hlavná ulica, Urbanova veža; od 17.00 h
Tanec v meste II
Na Hlavnej ulici, rôzne tanečné žánre vrátane folklóru v rámci Dní mesta Košice
Školu reprezentujú: vybraní žiaci súboru Želiezko

7.5.2019, Dom kultúry KOVAK, Nové Zámky
III. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY V HRE NA BICÍCH NÁSTROJOCH
školu reprezentuje: Martin Porubský


10.5.2019, Dom kultúry KOVAK, Nové Zámky
ZAHRAJŽE NÁM PÍŠŤALÔČKA
XI. ročník súťaže v hre na zobcové flauty s medzinárodnou účasťou
školu reprezentujú: Eva Kolaříková, Kamil Kopčo a Martin Porubský


15.5.2019, CVČ Popradská, Košice, od 9.00
SLÁVIK SLOVENSKA 2019
29. ročník okresného kola súťaže detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne pre okresy Košice II a Košice III
získali sme: 2. miesto v I. kategórii a 1. miesto v 3. kategórii s postupom do krajského kola

19.5.2019 (nedeľa), Štátne divadlo Košice
GALA – 25. výročie založenia Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana
premiéra folklórneho programu žiakov školy

jediné predstavenie: o 17.00
Predaj vstupeniek: výhradne v sieti TICKET-ART
https://www.ticket-art.sk/tanec/gala-25-vyrocie-skoly-zus-vlada-urbana-15746/

31.5.2019, KULTURPARK, Kukučínova 2, Košice, od 15.30 h
URBAN ART FEST; rodinný festival
https://www.facebook.com/telketv/videos/vb.276563566406236/631770343967638/?type=3&theater

4.6.2019 – 5.6.2019, SZUŠ Vlada Urbana, 16.00 – 18.00
TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE ŠK. ROK 2019/2020

6.6.2019, CVČ Popradská 86, Košice, od 9.30
SLÁVIK SLOVENSKA 2019
29. ročník krajského kola súťaže detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne
školu reprezentuje: Ema Uličná

17.6.2019, Radničná sála Miestneho úradu Košice – Staré Mesto
SPEV BEZ HRANÍC 2019
13. ročník celomestskej speváckej súťaže
školu reprezentujú: Michaela Dzuriková, Peter Gasper, Katarína Kačmariková a Eva Kolaříková


18.6.2019, SZUŠ Vlada Urbana – učebňa spevu 38, 17.00 – 18.00
TRIEDNY KONCERT 
koncert žiakov pedagógov hudobného odboru: Štefan Takáč, DiS.art, Liana Prítoková, DiS.art

19.6.2019, SZUŠ Vlada Urbana – tanečná sála IV., 16.30 – 18.00
LETNÝ KONCERT 
koncert žiakov pedagógov hudobného odboru: Mgr. Stanislav Baňas, Mgr. Martin Ferenčík, Maroš Goga, DiS.art, Katarína Kišidayová, DiS.art,
Mgr. Natália Murcková, Blažena Šuťáková, DiS.art, Bc. Jana Tóthová

20.6.2019 – 23.6.2019
CASSOVIA FOLKFEST 2019 a ZEMPLÍNSKA KARIČKA s ČARDÁŠOM na Hlavnej ulici v Košiciach
viac na www.folkfest.sk