2 % za rok 2023 – aktuálna informácia

Milí rodičia a všetci sympatizanti našej práce s deťmi,

opäť je pred nami obdobie rozhodovania, komu poslať 2 % zo zaplatenej dane z príjmu. Veríme, že ste ani tento rok nezabudli na tých, ktorým pravidelne posielate časť zo svojho príjmu, aby ho čo najlepšie využili v prospech svojich zverencov a aktivít.
Budeme radi, ak k nim tento rok znovu zaradíte aj občianske združenie Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana – KLUB 3F.

Ako poukázať 2% z dane:

V závislosti od toho, či poukazujete 2 % zo zaplatenej dane z príjmu ako zamestnanec, živnostník alebo firma, sa líši aj postup a vypĺňanie potrebných tlačív. Ak vám robí ročné zúčtovanie váš zamestnávateľ, bude potrebné vyplniť a doručiť príslušnému daňovému úradu vyplnené tlačivá:

  1. Vyhlásenie-o-poukázaní-podielu-zaplatenej-dane  s nasledovnými údajmi:
    Názov: KLUB 3F
    IČO: 42325978
  2. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Informácie o spôsobe a termínoch poukázania 2%  z dane z príjmov za rok 2023 ako aj aktuálne platné tlačivá nájdete tu: https://www.szuske.sk/2-z-dane/.

V prípade, že ste už občianske združenie KLUB 3F týmto spôsobom podporili, alebo sa ho chystáte podporiť – ĎAKUJEME VÁM.