Prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2020/2021

Všetkým záujemcov o štúdium v umeleckých odboroch našej školy – tanečnom, hudobnom a výtvarnom odbore oznamujeme, že prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2020/2021 prebehnú v dňoch 2. a 3. septembra 2020 v priestoroch Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana na Starozagorskej 10 v Košiciach.

Na prijímacie talentové skúšky sa môžete prihlasovať už teraz – elektronicky, prostredníctvom riadiaceho a informačného systému základných umeleckých škôl IZUŠ.

Vedenie Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana.
______________________________________________________________________________________________________

AKO SA PRIHLÁSIŤ  ELEKTRONICKY:

Na prijímacie talentové skúšky sa prihlasuje neplnoletý uchádzač prostredníctvom svojho zákonného zástupcu elektronicky; plnoletý uchádzač sa prihlasuje taktiež elektronicky a to prostredníctvom elektronického formulára, ktorý poskytuje informačný systém pre základné umelecké školy iZUŠ.

Kliknutím na odkaz elektronická prihláška izus_logo19_400 zobrazíte prihlášku do základnej umeleckej školy. Prosíme, aby ste pred vyplnením prihlášky klikli na slovenskú vlajku vpravo hore. Následne sa Vám ako predvolená zobrazí Súkromná ZUŠ Vlada Urbana.

Po vyplnení formulár odošlite (tlačidlo Odoslať prihlášku).
Takto odoslaná prihláška sa zobrazí v evidencii záujemcov o štúdium ako podklad pre rozhodovací proces výberovej komisie.

 

Upozornenie: tým, že uchádzač odošle vyplnenú prihlášku cez informačný systém iZUŠ, alebo poštou, nestáva sa automaticky žiakom školy. Žiakom školy sa stane po prijatí na štúdium na základe úspešných prijímacích talentových skúšok a vydaní Rozhodnutia o prijatí na štúdium.

V deň konania talentových skúšok príďte v čase medzi 16.00 h a 18.00 h, prihláste sa vo vstupnom vestibule školy našim organizačným pracovníkom a vyčkajte, kým bude uchádzač vyzvaný k účasti na skúške.

POŽIADAVKY NA PRIJATIE
Preštudujte si pozorne nasledujúci dokument, aby ste boli pripravení na podmienky, ktoré sú kritériom pri posudzovaní prijímania uchádzača na štúdium.
PODMIENKY talentových skúšok 2020_2021 – informácia

MOŽNOSTI ŠTÚDIA PRE STARŠÍCH ŽIAKOV
Na základe splnenia požiadaviek talentových prijímacích skúšok môžu byť prijatí aj vekovo starší žiaci, aj keď nemajú skúsenosti s vybraným odborom prípadne zvoleným nástrojom.

Milí záujemcovia, rozhodnite sa pre jeden z uvedených dní, vyplňte elektronicky prihlášku na štúdium (on-line), alebo poštou, odošlite ju …
… a nezabudnite prísť k nám na Starozagorskú 10 v Košiciach.

  _____________________________________________________________________________________________

V našej škole …