Tanečný odbor

tanecnyTanec z pohľadu fyzioterapeuta …

 „Tanec je pohyb a pohyb je pre deti nesmierne dôležitý. Tanec rozvíja pohybové schopnosti dieťaťa, okrem iného aj hudobný sluch a rytmus, čo je pre človeka veľkým pozitívom. V súčasnosti majú deti sklon k obezite v dôsledku zlej životosprávy a nedostatku pohybu. Deti, ktoré sa venujú tancu, takýto problém nemajú, čo je veľkým prínosom do dospelosti. Ak sa človek v detstve venuje tancu a v budúcnosti by nepokračoval, jeho organizmus je zdravší, pretože je svojím spôsobom „naštartovaný“ a niektoré návyky z tanca ľuďom ostanú, čo je pre ich telo a zdravie veľmi prospešné.“
(Štefan Šumichrast, fyzioterapeut )

 • tanec posilňuje pamäťové schopnosti
 • tanec zlepšuje ohybnosť tela
 • tanec zlepšuje rovnováhu a správne držanie tela
 • tanec zlepšuje kondíciu
 • tanec pomáha lepšie spracovať stresové situácie
 • tanec uvoľňuje myseľ, odbúrava depresie
 • tanec pomáha pri chudnutí
 • tanec sa stará o dobrú kondíciu srdca
 • tanec je spôsob komunikácie
 • tanec socializuje
 • tanec dáva možnosť vyniknúť individualite, ale zároveň učí žiť a myslieť kolektívne

Tanečný odbor našej školy poskytuje vývojovo ucelený cyklus pre deti vo veku 5 – 7 rokov až po žiakov vo veku 18 – 20 rokov a starších.

TANEČNÝ ODBOR – DRUHY ŠTÚDIA, VYUČOVACIE PREDMETY:

Jednotlivé druhy štúdia na seba nadväzujú. Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Štúdium sa člení na:

 • PRÍPRAVNÉ │ pre deti predškolského veku alebo žiakov 1. ročníka ZŠ

Vek na prijatie: od dovŕšených 5-tich rokov
Dĺžka štúdia: minimálne jeden ale maximálne dva roky
Študijné zameranie: hudobno – pohybová výchova
Záujem pedagógov je hravou formou využiť fantáziu a prirodzený rytmus detí. Deti sa učia pohybu v priestorezáklady pohybovej prípravy a prvky spevu a pohybu spájajú do pohybových hier.
Žiaci sú členmi súboru pohybových hier JAZIERKO

 • ZÁKLADNÉ – I. STUPEŇ │ 1. – 4. ročník PRVÁ ČASŤ, prvý stupeň

trvá 4 roky a je ukončované záverečnou skúškou s doložkou na vysvedčení „Žiak získal primárne umelecké vzdelanie„
Vek na prijatie: 6 – 7 rokov do 1. ročníka prvej časti základného štúdia. Prijímané sú aj vekovo staršie deti s ohľadom na mieru talentu a sú zaraďované do príslušného ročníka.
Dĺžka štúdia: 4 roky
Študijné zameranie: tanec
Žiaci 1. – 2. ročníka sú členmi súboru pohybových hier JAZIERKO
Vyučujú sa predmety:  tanečná príprava, tanečná prax ( v obidvoch ročníkoch)
Žiaci 3. – 4. ročníka sú členmi detského folklórneho súboru ŽELEZIARIK
Vyučujú sa predmety: klasický tanec, ľudový tanec, džezový tanec, tanečná prax a súborová práca (rozšírené vyučovanie repertoáru techník ľudového tanca)

 • ZÁKLADNÉ – I. STUPEŇ │ 1. – 4. ročník DRUHÁ ČASŤ, prvý stupeň

nadväzuje na prvú časť prvého stupňa základného štúdia
trvá 4 roky a je ukončované záverečnou skúškou s doložkou na vysvedčení „Žiak získal nižšie sekundárne umelecké vzdelanie„
Vek na prijatie: neurčuje sa; prijímané sú aj vekovo staršie deti s ohľadom na mieru talentu a sú zaraďované do príslušného ročníka
Dĺžka štúdia: 4 roky
Študijné zameranie: tanec
Žiaci 1. – 2. ročníka sú členmi detského folklórneho súboru ŽELEZIARIK
Žiaci 3. – 4. ročníka sú členmi mládežníckeho folklórneho súboru ŽELIEZKO
Vyučujú sa predmety: klasický tanec, ľudový tanec, džezový tanec, tanečná prax a súborová práca (rozšírené vyučovanie repertoáru techník ľudového tanca)

 • ZÁKLADNÉ – II. STUPEŇ │ 1. – 4. ročník, druhý stupeň

nadväzuje na druhú časť prvého stupňa základného štúdia
trvá 4 roky a je ukončované záverečnou skúškou
Štúdium je určené pre absolventov I. stupňa základného štúdia alebo uchádzačom, ktorí splnili podmienky prijímacích talentových skúšok
Vek na prijatie: od 15 rokov a pre dospelých
Dĺžka štúdia: 4 roky
Študijné zameranie: tanec
Žiaci 1. – 2. ročníka sú členmi mládežníckeho folklórneho súboru ŽELIEZKO
Žiaci 3. – 4. ročníka sa môžu stať po splnení podmienky detailného naštudovania a požadovaného prevedenia tanečného repertoáru členmi folklórneho súboru ŽELEZIAR
Vyučujú sa predmety: klasický tanec, ľudový tanec, džezový tanec, tanečná prax a súborová práca (rozšírené vyučovanie repertoáru techník ľudového tanca)
Výnimočne talentovaní žiaci sa môžu stať členmi folklórneho súboru ŽELEZIAR aj skôr.

 • ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH │ 1. – 4. ročník

nadväzuje na druhý stupeň základného štúdia
štúdium trvá 4 roky
Štúdium je určené je určené pre uchádzačov, ktorí si chcú doplniť a rozšíriť svoje umelecké vzdelanie alebo uchádzačom, ktorí splnili podmienky prijímacích talentových skúšok
Vek na prijatie: od 15 rokov a pre dospelých
Dĺžka štúdia: 4 roky
Študijné zameranie: tanec
Vyučujú sa predmety: klasický tanecľudový tanec tanečná prax
Žiaci štúdia pre dospelých sa môžu stať po splnení podmienky detailného naštudovania a požadovaného prevedenia tanečného repertoáru členmi folklórneho súboru ŽELEZIAR