DIALO SA ... DEJE SA ... BUDE SA DIAŤ ...

Zahájenie vyučovania a rozvrhy v šk. roku 2022/2023

Vážení rodičia, milí žiaci, prázdninové leto sa definitívne končí a školský rok 2022/2023 začína. Prajeme Vám a  Vašim deťom, aby sa tento školský rok stal opäť kreatívnou dielňou, v ktorej sa deti spolu s...

Oznam pre rodičov a žiakov

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len...

Doplnkové talentové prijímacie skúšky pre školský rok 2022/2023.

Všetkým záujemcov o štúdium v umeleckých odboroch našej školy – tanečnom, hudobnom a výtvarnom odbore oznamujeme, že doplnkové prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2022/2023 prebehnú v dňoch 5. a 6. septembra 2022 v priestoroch Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana...