DIALO SA ... DEJE SA ... BUDE SA DIAŤ ...

Pozvánka na premiéru DO KRUHU, DO KOĽEČKA, DO KOLA │15.5.2022

Milí rodičia, priatelia folklóru, vedenie Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana Vás srdečne pozýva na veľký folklórny program na javisku Štátneho divadla v Košiciach pod názvom „DO KRUHU, DO KOĽEČKA, DO KOLA.“ prvé predstavenie:  15.5.2022 (nedeľa) | 14.30 hod. druhé predstavenie:  15.5.2022 (nedeľa) |17.00...

Riaditeľské voľno | 28.3.2022

Riaditeľka Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana oznamuje, že na deň 28. marca 2022 (pondelok) udeľuje riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (§150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z. z. v poslednom znení) pre žiakov všetkých študijných odborov školy (tanečný, hudobný a výtvarný). Vyučovanie začne podľa...

Ďakujeme, že nám venujete 2%.

Milí rodičia, veríme, že ste ani tento rok nezabudli na 2% pre tých, ktorým pravidelne posielate časť zo svojho príjmu, aby ho čo najlepšie využili v prospech svojich zverencov a aktivít. Budeme radi, ak k nim...

Vyučovanie od 10.1.2022 │informácia

Vážení rodičia, žiaci školy, na základe informácie zverejnenej na stránke MŠVVaŠ SR sa od pondelka 10. januára 2022 obnovuje prezenčné vyučovanie a prevádzka Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana v plnom rozsahu pre všetky umelecké odbory školy (tanečný, hudobný aj...

Vianočná nálada v ľadovom Dóme

Štvrtá adventná nedeľa a s ňou posledný predvianočný koncert z Tatranského ľadového dómu na Hrebienku. Hudobné vystúpenie žiačok našej školy, ktoré sa venujú prevažne populárnemu a muzikálovému spevu ozvláštnilo ľadové kráľovstvo, ktoré je prístupné pre...