PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY pre školský rok 2024/2025

Každý talent má u nás šancu vystúpiť v úžasnom koktaily tanca, hudby, spevu a maľovania – TVOJ PRVÝ KROK JE ÚČASŤ NA TALENTOVÝCH SKÚŠKACH – neváhaj a príď!

Všetkým záujemcov o štúdium v umeleckých odboroch našej školy – tanečnom, hudobnom a výtvarnom odbore oznamujeme, že prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2024/2025 prebehnú v dňoch 3. a 4. júna 2024 v priestoroch Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana na Starozagorskej 10 v Košiciach.

Na prijímacie talentové skúšky sa prihlasujte elektronicky, prostredníctvom riadiaceho a informačného systému základných umeleckých škôl IZUŠ.

Podrobnosti o elektronickej prihláške, podmienkach talentových skúšok  a zápise na štúdium nájdete na stránke: klik