Category: Aktuálne

Vianoce 2021 | organizácia vyučovania

Milí rodičia, milí žiaci, Vianočné prázdniny sa podľa Rozhodnutia MŠVVaŠ SR v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022. 17. decembra 2021 (piatok): POSLEDNÝ VYUČOVACÍ DEŇ...

Zmena vyučovania od 29.11.2021

Milí rodičia, milí žiaci, plnoletí žiaci školy, od pondelka 29.11.2021 sa prerušuje prezenčné vyučovanie v základných umeleckých školách pre všetky formy štúdia (individuálne aj kolektívne) a prechádza sa výlučne na dištančnú formu vyučovania. Vyučovanie tanečného odboru,...

KATONTI | videoklip v prevedení speváckeho zboru VESNA

Pre spevácky zbor VESNA ako typický školský zbor je príznačné, že obmena jeho členov prináša prispôsobovanie repertoáru „hlasom“, ktoré ho momentálne tvoria. Zdanlivá nevýhoda zmeny v spojení s entuziazmom umeleckého vedenia však prináša zboru účasť na...

Jesenné prázdniny | informácia

Termín jesenných prázdnin: 28. október 2021 – 29. október 2021.  Počas jesenných prázdnin sa v škole  n e v y u č u j e. Posledný vyučovací deň pred prázdninami: 27. október 2021 (streda). Začiatok vyučovania po prázdninách: 2....

Najnovší videoklip FS Železiar

Áno, aj oni sú “naši”. Ak by niekto namietal, že vraj to nie sú žiaci školy, tak ÁNO – SÚ. Niektorí v dávnejšej minulosti a niektorí v súčasnosti. V projekte Abovské tance, vo videoklipe...