Category: Aktuálne

Individuálna výučba hudobného odboru │oznámenie.

Vážení rodičia, žiaci školy, na základe rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu a tlačovej konferencie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR upravuje riaditeľka školy vyučovanie takto: Od pondelka 26. októbra 2020 prechádzajú na dištančnú...

OZNÁMENIE _ NARIADENIE RIADITEĽKY ŠKOLY

V rámci preventívnych opatrení spojených s pandémiou koronavírusu bude vyučovanie v SZUŠ Vlada Urbana od pondelka 12. októbra 2020 prebiehať dištančnou formou /online/ v skupinových odboroch t. j. vo výtvarnom a tanečnom odbore až do...

Vyučovanie od 5. októbra 2020

Vážení rodičia, žiaci školy, počnúc pondelkom 5. októbra 2020 pokračuje vyučovanie všetkých odborov školy (tanečný, hudobný aj výtvarný) podľa platného rozvrhu.

Zahájenie školského roka 2020/2021.

OZNAM Informácia pre zákonných zástupcov a plnoletých žiakov školy k  začiatku vyučovania v školskom roku 2020/2021: V súvislosti s usmernením MŠVVaŠ SR a opatreniami školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 zákonný zástupca žiaka / plnoletý žiak predkladá triednemu učiteľovi vypísané...