DIALO SA ... DEJE SA ... BUDE SA DIAŤ ...

Pop a klasika 6 krát inak a pridávame ďalšie hudobné medailóny│predstavujú sa žiaci hudobného odboru

V poslednom príspevku z obdobia nášho dištančného vzdelávania sme Vám ponúkli krátke nahliadnutie do tvorby žiakov výtvarného odboru. V tomto príspevku dostali priestor žiaci hudobného odboru. Predstavíme Vám ich v 6-tich 15 minútových blokoch, v ktorých prestriedame klasické a populárne...

Zahájenie dištančného vyučovania v roku 2021.

Vážení rodičia, milí žiaci, podľa najnovšej verzie Plánu návratu do škôl 2021 základné umelecké školy zostávajú do konca lockdownu zatvorené. Aj naša ZUŠ ostáva teda zatvorená minimálne do 24.1.2021. Vo vyučovaní po prázdninách pokračujeme...

Vianočné prázdniny │organizácia vyučovania.

Milí rodičia, milí žiaci, vzhľadom k zmenám plánovaných Vianočných prázdnin  v školskom roku 2020/2021  a v súlade s Rozhodnutím Ministra ŠVVaŠ SR  upravuje riaditeľka Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana organizáciu vyučovania nasledovne: 18. decembra 2020 (piatok): POSLEDNÝ VYUČOVACÍ...