Tancujme nôžky

POZOR! 
Registrácia do kurzu „TANCUJME NÔŽKY“ J E   U Z A V R E T Á  z dôvodu naplnenia kapacity kurzu!
_______________________________________________

Máte doma malého huncúta, ktorý miluje pohyb, „šije s ním“ keď počuje krásne ľudové pesničky a neviete čo s tým urobiť? Dom ľudového tanca v Košiciach pripravil pre týchto malých „tanečníkov“ a „speváčikov“ pútavé stretnutia a prvé dotyky s folklórom. Raz do týždňa  sa budeme stretávať a rozvíjať ich pohybové a hlasové dispozície v spolupráci s pedagógmi Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana. Pre deti sú pripravené hry so spevom, s hudbou, rytmickým cvičením, tancom, hudobno-pohybové cvičenie podľa hudby a pod.

Táto aktivita je vhodná pre detičky, ktoré dokážu samostatne vydržať bez maminy alebo ocka 45 minút na ozajstnej tanečnej sále s milou cvičiteľkou Miškou.

Cieľom aktivity je …

využiť prirodzenú detskú hravosť a muzikalitu, schopnosť pozorovať a napodobňovať na:

  • harmonický telesný rozvoj a rozvoj telesných dispozícií
  • správne držanie tela a rozvoj svalstva
  • získavanie pohybových zručností a koordinácie pohybu
  • rozvoj hudobného a rytmického cítenia
  • kreovanie sociálnych zručností
  • vytváranie jednoduchých pohybových choreografií so sprievodom pesničiek

Keďže sa na sále spolu stretnú deti v rôznom veku, cvičiteľka zohľadňuje aj túto skutočnosť. Staršie deti mladším pomáhajú prekonať ťažkosti pri osvojovaní si určitej pohybovej zručnosti či vedomosti, ktoré sú dôležité pre danú hudobno-pohybovú aktivitu. Mladšie deti sa učia na základe pozorovania a spolupráce od staršieho dieťaťa.

__________________________________________________________________________________

Dlhodobý kurz začína 5. 10. 2018 a končí 28. 6. 2019 (trvá celý školský rok!)

Miesto cvičenia: tanečná sála Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana (Dom ľudového tanca, Starozagorská 10, Košice – sídlisko KVP)

Čas cvičenia: každý pondelok 16.5017.35

Platba: 15,00 EUR / mesiac
Podrobnosti  platby  upresníme rodičom podľa počtu prihlásených detí. Informácie budú zaslané e-mailom.

Maximálny počet detí na sále: 15

PRIHLÁŠKA

   

 

Usporiadateľ aktivity:
Košické folklórne štúdio, o. z., Starozagorská 10, Košice – sídlisko KVP
IČO : 31945589
DIČ : 2020757299
Registrácia : VVS/1-900/90-7024

bližšie info: + 421 905 252 003, volnerova@szuske.sk