Prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2020/2021

Všetkým záujemcov o štúdium v umeleckých odboroch našej školy – tanečnom, hudobnom a výtvarnom odbore opäť pripomíname, že prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2020/2021 prebehnú v dňoch 2. a 3. septembra 2020 v priestoroch Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana na Starozagorskej 10 v Košiciach.

Na prijímacie talentové skúšky sa môžete prihlasovať už teraz – elektronicky, prostredníctvom riadiaceho a informačného systému základných umeleckých škôl IZUŠ.

Podrobnosti o elektronickej prihláške a podmienkach talentových skúšok  nájdete na stránke: klik

Vedenie Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana.