Prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2019/2020

PRIJÍMACIE talentové skúšky pre školský rok 2019/2020 sa budú konať
4. júna 2019 (utorok) a 5. júna 2019 (streda)
v čase od 16.00 h do 18.00 h v priestoroch Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana.

________________________________________________________________________________________________________________

AKO SA PRIHLÁSIŤ

Na prijímacie talentové skúšky sa prihlasuje neplnoletý uchádzač prostredníctvom svojho zákonného zástupcu elektronicky; plnoletý uchádzač sa prihlasuje taktiež elektronicky a to prostredníctvom elektronického formulára, ktorý poskytuje informačný systém pre základné umelecké školy iZUŠ.

Kliknutím na odkaz elektronická prihláška izus_logo19_400 zobrazíte prihlášku do základnej umeleckej školy. Prosíme, aby ste pred vyplnením prihlášky klikli na slovenskú vlajku vpravo hore. Následne sa Vám ako predvolená zobrazí Súkromná ZUŠ Vlada Urbana.

Po vyplnení formulár odošlite (tlačidlo Odoslať prihlášku). Prihlášku tlačiť nemusíte.
Takto odoslaná prihláška sa zobrazí v evidencii záujemcov o štúdium ako podklad pre rozhodovací proces výberovej komisie.

Upozornenie: tým, že uchádzač odošle vyplnenú prihlášku cez informačný systém iZUŠ, sa ešte nestáva žiakom školy. Žiakom školy sa stane po prijatí na štúdium na základe úspešných prijímacích talentových skúšok a vydaní Rozhodnutia o prijatí na štúdium.

V deň konania talentových skúšok príďte v čase medzi 16.00 h a 18.00 h, prihláste sa vo vstupnom vestibule školy našim organizačným pracovníkom a vyčkajte, kým bude uchádzač vyzvaný k účasti na skúške.

POŽIADAVKY NA PRIJATIE
Preštudujte si pozorne nasledujúci dokument, aby ste boli pripravení na podmienky, ktoré sú kritériom pri posudzovaní prijímania uchádzača na štúdium.
PODMIENKY talentových skúšok 2019_2020 – informácia

MOŽNOSTI ŠTÚDIA PRE STARŠÍCH ŽIAKOV
Na základe splnenia požiadaviek talentových prijímacích skúšok môžu byť prijatí aj vekovo starší žiaci, aj keď nemajú skúsenosti s vybraným odborom prípadne zvoleným nástrojom.

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV A PODMIENKY ZÁPISU
VYHLÁSENIE výsledkov a zápis 2019_2020 – informácia

Milí záujemcovia, rozhodnite sa pre jeden z uvedených dní, vyplňte elektronicky prihlášku na štúdium (on-line)odošlite ju …
… a nezabudnite prísť k nám na Starozagorskú 10 v Košiciach.

4. a 5. júna 2019 sa tešíme na nové talenty.

  ______________________________________________________________________________________________

NOVINKA, s ktorou sme začali v šk. roku 2018/2019 …
Žiaci výtvarného odboru privítali v šk. roku 2018/2019 svoju pani učiteľku  Mgr. art. Janku Duchoňovú, ktorá sa vrátila z rodičovskej dovolenky k „svojim deckám z výtvarky“. A priniesla so sebou novinku pre všetky deti, ktoré milujú prácu s hlinou.

„Na hodinách keramiky sa žiaci naučia ovládnuť techniky práce s keramickou hlinou, spoznajú princípy výroby keramických predmetov od modelovania až po samotné zdobenie záverečnou glazúrou. Budú vytvárať keramické hrnčeky, tanieriky, rôzne dekoratívne či úžitkové predmety, a to prostredníctvom zadania či podľa vlastnej invencie a nápaditosti. Výrobky si žiaci po vypálení v keramickej peci môžu odniesť domov.“

…  takto vyzerá ukážka budúcich prác malých keramikárov …

VO_1VO-2VO-3

                                                                    A teraz už o škole ako takej …