Prijímacie talentové skúšky

Prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2018/2019 prebehnú
5. júna 2018 (utorok) a 6. júna 2018 (streda)
v čase od 16.00 h do 18.00 h
v priestoroch Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana.

Možnosti štúdia pre starších žiakov …
… na základe splnenia požiadaviek na prijímacích pohovoroch môžu byť prijatí aj vekovo starší žiaci,
aj keď nemajú skúsenosti s vybratým odborom prípadne zvoleným nástrojom.

__________________________________________________

Podrobnosti k priebehu talentových skúšok: 

VYHLÁSENIE PRIJÍMACÍCH TALENTOVÝCH SKÚŠOK – AKTUÁLNE!
VYHLÁSENIE talentových skúšok 2018_2019

SPÔSOB ZVEREJNENIA VÝSLEDKOV A PODMIENKY ZÁPISU – AKTUÁLNE!
                     VYHLÁSENIE výsledkov a zápis 2018_2019_informácia                                    _______________________________________________________________________________________

      N O V I N K A !!!    

pre školský rok 2018/2019

Žiaci výtvarného odboru opäť privítajú v šk. roku 2018/2019 svoju pani učiteľku  Mgr. art. Janku Duchoňovú, ktorá sa vracia z rodičovskej dovolenky k „svojim deckám z výtvarky“. A prinesie zo sebou čerstvú novinku pre všetky deti, ktoré milujú prácu s hlinou.

„Na hodinách keramiky sa žiaci naučia ovládnuť techniky práce s keramickou hlinou, spoznajú princípy výroby keramických predmetov od modelovania až po samotné zdobenie záverečnou glazúrou. Budú vytvárať keramické hrnčeky, tanieriky, rôzne dekoratívne či úžitkové predmety, a to prostredníctvom zadania či podľa vlastnej invencie a nápaditosti. Výrobky si žiaci po vypálení v keramickej peci môžu odniesť domov.“

…  takto vyzerá ukážka budúcich prác malých keramikárov …

VO_1VO-2VO-3

                                                                                                                             A teraz už o škole ako takej …