Prijímacie talentové skúšky

Prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2018/2019 prebehnú
5. júna 2018 (utorok) a 6. júna 2018 (streda)
v čase od 16.00 h do 18.00 h
v priestoroch Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana.

Podrobnosti k priebehu talentových skúšok budú uvedené na tomto mieste jeden mesiac pred termínom skúšok.

_______________________________________________________________________________________

Prijímacie talentové skúšky – DOPLNKOVÉ  pre školský rok 2017/2018
prebehli v dňoch 5. septembra 2017 a 6. septembra 2017
 v priestoroch Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana.

VYHLÁSENIE DOPLNKOVÝCH PRIJÍMACÍCH TALENTOVÝCH SKÚŠOK – UZAVRETÉ!
DTPS_podmienky_2017_2018

 SPÔSOB ZVEREJNENIA VÝSLEDKOV A PODMIENKY ZÁPISU – UZAVRETÉ!
DTPS_vyhlásenie výsledkov a zápis 2017_2018_informácia


Prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2017/2018 prebehli
6. júna 2017 a 7. júna 2017
v priestoroch Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana.

VYHLÁSENIE PRIJÍMACÍCH TALENTOVÝCH SKÚŠOK – UZAVRETÉ!
talentové prijímacie skúšky_podmienky_2017_2018

SPÔSOB ZVEREJNENIA VÝSLEDKOV A PODMIENKY ZÁPISU – UZAVRETÉ!
vyhlásenie výsledkov a zápis 2017_2018_informácia