Doplnkové prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2018/2019

DOPLNKOVÉ prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2018/2019 prebehli
4. septembra 2018 (utorok) a 5. septembra 2018 (streda)
v čase od 16.00 h do 18.00 h v priestoroch Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana.       
                                                                     ________________________________________________________________________________________________

AKO SA PRIHLÁSIŤ

Na doplnkové prijímacie talentové skúšky sa prihlasuje neplnoletý uchádzač prostredníctvom svojho zákonného zástupcu elektronicky; plnoletý uchádzač sa prihlasuje taktiež elektronicky.

Kliknutím na odkaz elektronická prihláška izus_logo zobrazíte prihlášku do základnej umeleckej školy. Prosíme, aby ste pred vyplnením prihlášky klikli na slovenskú vlajku vpravo hore. Následne sa Vám ako predvolená zobrazí Súkromná ZUŠ Vlada Urbana.

Po vyplnení formulár odošlite (tlačidlo Odoslať prihlášku). Vyplnenú prihlášku vytlačte, podpíšte a prineste na doplnkové talentové prijímacie skúšky.

Upozornenie: tým, že uchádzač odošle vyplnenú prihlášku cez informačný systém iZUŠ, ešte sa nestáva žiakom školy. Žiakom školy sa stane po prijatí na základe doplnkových prijímacích talentových skúšok.

V deň konania doplnkových talentových skúšok príďte v čase medzi 16.00 h a 18.00 h, prihláste sa vo vstupnom vestibule školy našim organizačným pracovníkom a vyčkajte, kým bude uchádzač vyzvaný k účasti na skúške.

POŽIADAVKY NA PRIJATIE
Preštudujte si pozorne nasledujúci dokument, aby ste boli pripravení na podmienky, ktoré sú kritériom pri posudzovaní prijímania uchádzača na štúdium.
PODMIENKY doplnkových talentových skúšok 2018_2019 – informácia

MOŽNOSTI ŠTÚDIA PRE STARŠÍCH ŽIAKOV
Na základe splnenia požiadaviek doplnkových talentových prijímacích skúšok môžu byť prijatí aj vekovo starší žiaci, aj keď nemajú skúsenosti s vybraným odborom prípadne zvoleným nástrojom.

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV A PODMIENKY ZÁPISU
VYHLÁSENIE výsledkov a zápis 2018_2019 – informácia

Milí záujemcovia, rozhodnite sa pre jeden z uvedených dní, vyplňte elektronicky prihlášku na štúdium, odošlite ju …
… a nezabudnite prísť k nám na Starozagorskú 10 v Košiciach.

4. a 5. septembra 2018 sa tešíme na nové talenty.

__________________________________________________________________________________________________________

      N O V I N K A !!!    

pre školský rok 2018/2019

Žiaci výtvarného odboru opäť privítajú v šk. roku 2018/2019 svoju pani učiteľku  Mgr. art. Janku Duchoňovú, ktorá sa vracia z rodičovskej dovolenky k „svojim deckám z výtvarky“. A prinesie zo sebou čerstvú novinku pre všetky deti, ktoré milujú prácu s hlinou.

„Na hodinách keramiky sa žiaci naučia ovládnuť techniky práce s keramickou hlinou, spoznajú princípy výroby keramických predmetov od modelovania až po samotné zdobenie záverečnou glazúrou. Budú vytvárať keramické hrnčeky, tanieriky, rôzne dekoratívne či úžitkové predmety, a to prostredníctvom zadania či podľa vlastnej invencie a nápaditosti. Výrobky si žiaci po vypálení v keramickej peci môžu odniesť domov.“

…  takto vyzerá ukážka budúcich prác malých keramikárov …

VO_1VO-2VO-3

                                                                    A teraz už o škole ako takej …