Prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2019/2020

PRIJÍMACIE talentové skúšky pre školský rok 2019/2020 sa budú konať
4. júna 2019 (utorok) a 5. júna 2019 (streda)
v čase od 16.00 h do 18.00 h v priestoroch Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana.

Podrobnosti o spôsobe prihlásenia sa na talentové skúšky, ich priebehu a výsledkoch zverejníme na tomto mieste najneskôr v máji 2019.
                                                                     ________________________________________________________________________________________________

  NOVINKA, s ktorou sme začali v šk. roku 2018/2019 …                                                                                                                           

Žiaci výtvarného odboru privítali v šk. roku 2018/2019 svoju pani učiteľku  Mgr. art. Janku Duchoňovú, ktorá sa vrátila z rodičovskej dovolenky k „svojim deckám z výtvarky“. A priniesla so sebou novinku pre všetky deti, ktoré milujú prácu s hlinou.

„Na hodinách keramiky sa žiaci naučia ovládnuť techniky práce s keramickou hlinou, spoznajú princípy výroby keramických predmetov od modelovania až po samotné zdobenie záverečnou glazúrou. Budú vytvárať keramické hrnčeky, tanieriky, rôzne dekoratívne či úžitkové predmety, a to prostredníctvom zadania či podľa vlastnej invencie a nápaditosti. Výrobky si žiaci po vypálení v keramickej peci môžu odniesť domov.“

…  takto vyzerá ukážka budúcich prác malých keramikárov …

VO_1VO-2VO-3

                                                                    A teraz už o škole ako takej …