Prijímacie talentové skúšky

 Prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2017/2018 prebehnú
6. júna 2017 a 7. júna 2017
v priestoroch SZUŠ Vlada Urbana.
Doplnkové talentové skúšky prebehnú v septembri 2017.

Informácia o spôsobe prihlásenia, priebehu a vyhodnotení prijímacích skúšok bude uvedená na stránke školy.