Prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2023/2024.

Všetkým záujemcov o štúdium v umeleckých odboroch našej školy – tanečnom, hudobnom a výtvarnom odbore oznamujeme, že prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2023/2024 prebehnú v dňoch 6. a 7. júna 2023 v priestoroch Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana na Starozagorskej 10 v Košiciach.

Na prijímacie talentové skúšky sa prihlasujte elektronicky, prostredníctvom riadiaceho a informačného systému základných umeleckých škôl IZUŠ.

Podrobnosti o elektronickej prihláške, podmienkach talentových skúšok  a zápise na štúdium nájdete na stránke: klik

Predstavujeme:

V
Ý T V A R N Ý
   ODBOR: https://www.youtube.com/watch?v=orW3Gse6fWA
H U D O B N Ý  ODBOR: https://www.youtube.com/watch?v=ALiQP2oR4zA
T A N E Č NÝ  ODBOR: https://www.youtube.com/watch?v=X8QyUZ9Q6J8