3. aktualizácia usmernenia k prerušeniu vyučovania!

Važení rodičia, žiaci školy,

vedenie Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana upravuje na základe opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodnutie o prerušení vyučovania pre všetky odbory školy takto:

VYUČOVANIE JE NAĎALEJ PRERUŠENÉ DO ODVOLANIA.

Rozhodnutie súvisí so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19.

Vyučovanie na našej škole bude až do odvolania prebiehať dištančným spôsobom, ku ktorému sme pred časom pristúpili. O ďalších opatreniach a rozhodnutiach Vás budeme podľa potreby priebežne informovať. Prajeme Vám všetkým pevné zdravie a veľa síl na zvládnutie tohto zložitého obdobia.

 Rozhodnutie ministra školstva_26.3.2020