Viva Talent Festival 2018

25.3.2018 v Historickej radnici Košice prebehli súťaže medzinárodného multižánrového festivalu Viva Talent Festival 2018. Súťaž detskej a mládežníckej tvorivosti bola zorganizovaná v spolupráci so svetovou umeleckou organizáciou WOARTO. Tohto roku sa jej zúčastnili žiaci hudobného odboru našej školy – oddelenia dychových nástrojov pani učiteľky Blaženy Šuťákovej. Kamil Kopčo, Evka Kolaříková a Martin Porubský tvorili síce malý tím reprezentantov našej školy, ale každý z nich potešil ziskom ocenenia.

BLAHOŽELÁME!