Zahájenie vyučovania a rozvrhy pre školský rok 2023/2024.

Vážení rodičia, milí žiaci,

leto a s ním aj prázdninové aktivity končia a školský rok 2023/2024 začína. Prajeme Vám a  Vašim deťom, aby sa tento školský rok stal opäť kreatívnou dielňou, v ktorej si deti spolu so svojimi pedagógmi nadelia kopec nových zážitkov a zručností.

Keďže september je mesiacom začiatku školského roka aj na iných školách, rozbieha sa krúžková činnosť a s tým súvisia aj mnohé zmeny, pripravili sme pre Vás zatiaľ predbežné rozvrhy a informácie pre tanečný, hudobný a výtvarný odbor. Informácie a rozvrhy si môžete pozrieť v sekcii rozvrh 2023│2024. 

V prípade zmien, ktoré môžu celkom logicky nastať Vás budeme informovať formou aktualizácií, mailom alebo telefonicky.

Obdobie školského vyučovania
a. Školský rok sa začína 1. septembra 2023. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2024
(streda).
b. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2024 (štvrtok) a končí sa 28. júna 2024 (piatok).

V dňoch 4. a 5. septembra 2023 prebehnú v SZUŠ Vlada Urbana doplnkové talentové skúškyVyučovanie v SZUŠ Vlada Urbana začne podľa rozvrhov dňom 11. septembra 2023 (pondelok).