Veľkonočné prázdniny a riaditeľské voľno

RIADITEĽSKÉ VOĽNO
Na deň 5. apríla 2023
 (streda) udeľuje riaditeľka SZUŠ Vlada Urbana riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (§150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z. z. v poslednom znení) pre žiakov všetkých študijných odborov školy (tanečný, hudobný a výtvarný). Vyučovanie v tento deň NEBUDE ! Zrušené vyučovanie sa týka všetkých študijných odborov!

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY
Od 6. apríla 2023 (štvrtok) do 11. apríla 2023 (utorok) sú Veľkonočné prázdniny.  V škole sa nevyučuje!
Posledný vyučovací deň pred prázdninami je 4. apríl 2023 (utorok).
Začiatok vyučovania po prázdninách je 12. apríl 2023 (streda).

Prajeme Vám príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.