Jarné prázdniny

JARNÉ PRÁZDNINY sa podľa Organizačných pokynov MŠVVaŠ SR na školský rok 2022/2023 uskutočnia vo všetkých školách Košického kraja v termíne od 6. marca 2023 do 10. marca 2023.

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 3. marec 2023 (piatok)

Začiatok vyučovania po prázdninách: 13. marec 2023 (pondelok)