Pripravujeme pre Vás │na 2. polrok

Milí rodičia,

je pred nami ešte pár mesiacov spolupráce, kým si deti odnesú domov vysvedčenia za školský rok 2022/2023 a rozbehnú sa za letným oddychom. Čaká nás množstvo triednych aktivít, vystúpení, besiedok, výstava výtvarných prác, ale aj veľké celoškolské podujatia, na ktoré by sme Vás teraz radi upozornili.

ČO VEĽKÉ PRINESIEME V MESIACI:

FEBRUÁR:
27.02.2023 o 16.00 sa uskutoční VALNÉ ZHROMAŽDENIE o. z. KLUB 3F

APRÍL:
02.04.2023 sa v ŠD Košice o 14.30 a 17.00 uskutoční premiéra folklórneho programu súborov našej školy pod názvom INŠPIRÁCIE“

MÁJ:
14.05.2023 sa v ŠD Košice o 14.30 a 17.00 uskutoční premiéra folklórneho súboru ŽELEZIAR pod názvom ZÁBAVKY A HRY TANEČNÉ II“
28.05.2023 sa v KULTURPARKU uskutoční festival hudby, spevu, tanca a tvorivých dielní URBAN ART FEST

JÚN:
25.06.2023 sa uskutoční medzinárodný folklórny festival CASSOVIA FOLKFEST 2023

JÚL – AUGUST:
10.07. – 14.07. 2023 sa uskutoční 1. turnus letného pobytového tábora v Zámutove
31.07. – 04.08. 2023 sa uskutoční 2. turnus letného pobytového tábora v Zámutove

Ku každému podujatiu vám prinesieme podrobnejšie informácie na našej webovej stránke, Fb a niektoré odošleme aj e-mailom.