Vianoce 2022 | organizácia vyučovania

Vianočné prázdniny sa podľa Organizačných pokynov MŠVVaŠ SR na školský rok 2022/2023 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 23. decembra 2022 do 7. januára 2023.

21. decembra 2022 (streda): POSLEDNÝ VYUČOVACÍ DEŇ PRED PRÁZDNINAMI
Pozvánka pre všetkých:
V čase od 16.30 h sa Vám predstavia žiaci hudobného odboru školy v kultúrnom centre JUŽAN na Smetanovej 4 v Košiciach v ZIMNOM KONCERTE 2022, na ktorý vás srdečne pozývame. Vstup je zdarma.

22. decembra 2022 (štvrtok): RIADITEĽSKÉ VOĽNO
Vyučovanie je zrušené pre všetky študijné odbory školy !

23. decembra 2022 (piatok) – 7. januára 2023 (piatok): VIANOČNÉ PRÁZDNINY

9. januára 2023 (pondelok): ZAČÍNA VYUČOVANIE VŠETKÝCH ŠTUDIJNÝCH ODBOROV 

Prajeme vám ničím nerušené a pokojné sviatky. Predovšetkým mnoho zdravia a rodinnej pohody. 
Ďakujeme všetkým našim žiakom, ich rodičom a našim podporovateľom za tohtoročnú priazeň a tešíme sa na ďalšie spoločné dni v roku 2023

Mgr. art. Andrea Pitoňáková
riaditeľka
a kolektív pracovníkov Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana