Novučičké Abovské kroje │ poďakovanie Košickému samosprávnemu kraju

Kroje, kroje, kroje ….  krásne dedičstvo našich predkov, ktoré členky mládežníckeho folklórneho súboru ŽELIEZKO používajú vo svojich choreografiách. Ich životnosť, úpravy a starostlivosť o ne tvorí samostatnú kapitolu života súboru a krojárne. A keďže krojov nikdy nie je dosť, veľmi nás potešilo, že sme dostali možnosť dať ušiť 6 nových ženských abovských krojov. Veľkú radosť tak mali členky mládežníckeho folklórneho súboru ŽELIEZKO.

Spracovanie projektu: občianske združenie KLUB 3F

Poskytnutá dotácia: Za finančný príspevok z grantového programu DS/2022 ď a k u j e m e Košickému samosprávnemu kraju.