Zahájenie vyučovania a rozvrhy v šk. roku 2022/2023

Vážení rodičia, milí žiaci,

prázdninové leto sa definitívne končí a školský rok 2022/2023 začína. Prajeme Vám a  Vašim deťom, aby sa tento školský rok stal opäť kreatívnou dielňou, v ktorej sa deti spolu s našimi učiteľmi dopracujú k novým zážitkom a zručnostiam.

Keďže september je mesiacom začiatku školského roka aj na iných školách, rozbieha sa krúžková činnosť a s tým súvisia aj mnohé zmeny, pripravili sme pre Vás zatiaľ predbežné rozvrhy a informácie pre tanečný, hudobný a výtvarný odbor. Informácie a rozvrhy si môžete pozrieť v sekcii rozvrh 2022│2023. 

V prípade zmien, ktoré môžu celkom logicky nastať Vás budeme informovať formou aktualizácií, mailom alebo telefonicky.