Riaditeľské voľno | 28.3.2022

Riaditeľka Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana oznamuje, že na deň 28. marca 2022 (pondelok) udeľuje riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (§150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z. z. v poslednom znení) pre žiakov všetkých študijných odborov školy (tanečný, hudobný a výtvarný).

Vyučovanie začne podľa rozvrhu v utorok 29. marca 2022.

Ďakujeme za porozumenie.