Ďakujeme, že nám venujete 2%.

Milí rodičia,

veríme, že ste ani tento rok nezabudli na 2% pre tých, ktorým pravidelne posielate časť zo svojho príjmu, aby ho čo najlepšie využili v prospech svojich zverencov a aktivít.
Budeme radi, ak k nim tento rok zaradíte aj naše občianske združenie – KLUB 3F. Znovu alebo po prvýkrát takto podporíte umelecké vzdelávanie našich detí v  Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana.
Vaše 2% doposiaľ vždy výrazne pomohli:

  • pri aktivitách, prostredníctvom ktorých deti rozvíjajú a prezentujú svoj talent a umelecké ambície
  • skvalitniť a doplniť materiálne vybavenie umeleckých odborov školy

Informácie o spôsobe a termínoch poukázania 2%  z dane z príjmov za rok 2021 ako aj aktuálne platné tlačivá nájdete tu: https://www.szuske.sk/2-z-dane/.
V prípade, že ste už občianske združenie KLUB 3F týmto spôsobom podporili, alebo sa ho chystáte podporiť – ĎAKUJEME VÁM.

 Správna rada občianskeho združenia KLUB 3F.