Vianoce 2021 | organizácia vyučovania

Milí rodičia, milí žiaci,

Vianočné prázdniny sa podľa Rozhodnutia MŠVVaŠ SR v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

17. decembra 2021 (piatok): POSLEDNÝ VYUČOVACÍ DEŇ PRED PRÁZDNINAMI (dištančná forma)
20. decembra 2021 (pondelok) – 7. januára 2022 (piatok): VIANOČNÉ PRÁZDNINY
10. januára 2022 (pondelok): ZAČÍNA VYUČOVANIE VŠETKÝCH ŠTUDIJNÝCH ODBOROV (zatiaľ dištančným spôsobom a podľa vývoja situácie a rozhodnutí MŠVVaŠ SR)


Prajeme vám ničím nerušené a pokojné sviatky. Predovšetkým mnoho zdravia a rodinnej pohody. 

Ďakujeme všetkým našim žiakom, ich rodičom a našim podporovateľom za tohtoročnú priazeň a tešíme sa na ďalšie spoločné dni v roku 2022. 

Mgr. art. Andrea Pitoňáková
riaditeľka
a kolektív pracovníkov Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana

P.S.: Nezabudnite nás sledovať na facebookovej stránke, na ktorej postupne uverejňujeme videá z Vianočného koncertu. Prvé vianočné naladenie:  https://youtu.be/igF4s4ArBas